Valinnaisuus

Koulussamme 4.-6. -luokkien oppilaat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan yhden tunnin viikossa haluamaansa valinnaisainetta. Valinnaisainevalinta tehdään  vuosittain.
Valinnaisaineryhmässä voi olla oppilaita kolmelta eri luokka-asteelta. Tänä lukuvuonna kaikilla on 2 valinnaisainetta, joita kumpaakin opiskellaan puolet lukuvuodesta. 

Taivalkunnan koulussa lukuvuonna 2020 – 2021 valinnaisaineet:

  • Liikunnasta iloa
    Tavoitteena kannustaa liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan. Syvennetään koulugolfin asioita ja aikaa löytyy myös itse pelaamiseen.
    Harjoittelemme monipuolisesti muutenkin erilaisia liikuntataitoja ja -lajeja. Citius, altius, fortius.
  • Pikkuyrittäjät
    Tutustutaan tekemällä oppien työelämätaitoihin, taloudenhallintaan ja yrittäjämäiseen asenteeseen. Pohditaan omia vahvuuksia,
    kehitellään omia ideoita ja miten tuotteistaa niitä. Perustetaan oma pieni yritys. Harjoitellaan asiakaspalvelua kurssin aikana
    pidettävissä kyläkahviloissa.