Valinnaisuus

Taivalkunnan koulussa 4.-6. luokkien oppilailla on tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti (1h/viikko) valinnaisaineita. Valinnaiset tarjotaan joko yksittäisen oppiaineen kursseina tai oppiainerajat ylittävinä oppiainekokonaisuuksina. Valinnaisaineita opiskellaan yli luokka-asterajojen. Valinnaisainetarjonta vaihtelee vuosittain. Valinnat seuraavalle lukuvuodelle tehdään keväällä tai heti lukuvuoden alkaessa. Arviointi valinnaisaineissa toteutetaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Lukuvuonna 2023 – 2024 valinnaisaineena on Taivalkunnan taitajat. Tässä valinnaisessa keskitymme eri teemoihin ajankohtaisuuden ja oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Syksyn ensimmäiset teemat ovat yrittäjyys ja golf. Valinnaisessa opetellaan vuoden aikana myös chromebookin käyttöä, harjoitellaan kädentaitoja, ratkotaan pulmia ja tehdään tiedekokeiluja.