Valinnaisuus

Koulussamme 4.-6. -luokkien oppilaat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan yhden tunnin viikossa haluamaansa valinnaisainetta. Valinnaisainevalinta tehdään  vuosittain.
Valinnaisaineryhmässä voi olla oppilaita kolmelta eri luokka-asteelta. Tänä lukuvuonna kaikilla on 2 valinnaisainetta, joita kumpaakin opiskellaan puolet lukuvuodesta. 

Taivalkunnan koulussa lukuvuonna 2021 – 2022 valinnaisaineet:

 • Metsä puhuu – Luonto elämyksenä
  Valinnaisaineessa saadaan elämyksiä ja kokemuksia luonnosta. Opitaan erätaitoja ja luonnontuntemusta sekä pitämään
  ympäristöstä huolta. Tutustutaan lähiympäristöön eri vuodenaikoina. Hyödynnetään luonnon antimia esim. askartelussa
  ja ruoanlaitossa. Lopuksi tehdään pidempi retki metsään.
 • Heureka!
  Tutustutaan luonnon ilmiöihin kokeiden ja rakentelun avulla sekä opetellaan ohjelmoinnin alkeita.
  Ratkaistaan yhdessä pulmia ja pähkinöitä.