Valinnaisuus

Taivalkunnan koulussa 4.-6. luokkien oppilailla on tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti (1h/viikko) valinnaisaineita. Valinnaiset tarjotaan joko yksittäisen oppiaineen kursseina tai oppiainerajat ylittävinä oppiainekokonaisuuksina. Valinnaisaineita opiskellaan yli luokka-asterajojen. Valinnaisainetarjonta vaihtelee vuosittain. Valinnat seuraavalle lukuvuodelle tehdään keväällä tai heti lukuvuoden alkaessa. Arviointi valinnaisaineissa toteutetaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Taivalkunnan koulu täyttää syksyllä 2022 100 vuotta ja siihen liittyen syyslukukauden aluksi
kaikki 4.-6.luokkalaiset ovat juhlajärjestelyihin liittyvässä valinnaisaineessa, jonka sisällä saa valita, mitä tekee.

Koulun pienen oppilasmäärän takia lukuvuonna 2022-2023 kaikki 4.-6.luokkalaiset opiskelevat tämän lisäksi
kahta eniten valintoja saanutta vaihtoehtoa kevätlukukauden aikana. Nämä ovat:

Tervetuloa kyläkahvilaan!

Kurssilla tutustutaan yrittäjän maailmaan. Suunnitellaan ja toteutetaan kyläkahvilatoimintaa koululle.
Tutustutaan yrityksen pyörittämisen vaiheisiin: suunnittelu, rahoitus,
toteutus (mm. tuotteiden valmistus ja myyntityö kahvilassa) ja tilittäminen.

Ilmaisun iloa

Miten näyttelijät harjoittelevat näyttelemistä? Miltä tuntuisi olla hetken aikaa joku muu?
Harjoitellaan ilmaisua erilaisten leikkien muodossa ja näytellään pienoisnäytelmiä.
Harjoitellaan yhteinen näytelmä koulun kevätjuhliin.