Yksityinen perhepäivähoito

Yksityinen perhepäivähoito on palveluntuottajan tarjoamaa varhaiskasvatusta. Huoltajat ovat tietyin ehdoin oikeutettuja yksityisen hoidon tukeen ja kuntalisään. Nokialla yksityistä perhepäivähoitoa ohjaa ja valvoo Nokian kaupunki.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu Nokialaisille alle kouluikäisille lapsille joiden huoltajat ovat tietyin ehdoin oikeutettuja yksityisen hoidon tukeen ja kuntalisään.

Toimi näin

Toimi näin:
1. Listan kunnassa toimivista yksityisistä perhepäivähoitajista saa palveluohjauksesta sähköpostilla varhaiskasvatus.palveluohjaus@nokiankaupunki.fi
2. Ota yhteys yksityisiin perhepäivähoitajiin.
3. Kun olet löytänyt lapsellesi perhepäivähoitajan, tee palvelusopimus hänen kanssaan.
4. Hae Kelasta yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää.
5. Myönnetyt tuet maksetaan suoraan palveluntuottajalle.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Lapsen vanhemmat tekevät yksityisen perhepäivähoitajan kanssa sopimuksen hoitopalvelusta ja sen maksusta. Perhe voi hakea Kelasta lakisääteistä yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää.

Helmibeibejä, jotka kuvastavat perhepäivähoidon pientä ryhmää ja lasten nuorta ikää. Liittyvät helmibeibihankkeeseen 2020.
Pienessä ryhmässä pedagogiikkaa hoivaa ja huolenpitoa