Kummioppilastoiminta

Kummioppilastoiminta edistää koulumme yhteisöllisyyttä luomalla ja ylläpitämällä kontakteja eri-ikäisten lasten kesken.

6.luokkien oppilaat toimivat 3.luokkien kummeina, 5.luokkien oppilaat toimivat 2.luokkien kummeina ja 4.luokkien oppilaat toimivat 1.luokkien kummeina.

Kummioppilastoiminta on aktiivista koko lukuvuoden, etenkin syksyisin. Kummien kanssa pidetään yhteisiä oppitunteja ja tapahtumia, esimerkiksi peli-, luku-, tarina- ja liikuntatunteja sekä siivoustalkoita ja retkiä. Lisäksi kummiparit / -ryhmät ruokailevat toisinaan yhdessä. Myös välitunteja kummiparit viettävät yhdessä.

Kummioppilastoiminta koetaan tärkeäksi ja mieluisaksi. Se tuo tukea ja turvaa pienimmille ja opettaa isommille oppilaille vastuun kantamista.