Kadut ja liikenne

Tieverkko koostuu hallinnollisesti maanteistä, kaduista ja yksityisteistä. Jaottelu on merkityksellinen, koska eri väylillä on eri tienpitäjä. Teiden ylläpidosta huolehtii siis tiestä riippuen joko kaupunki, ELY-keskus tai yksityinen tiekunta. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa liikenneväylien kunnossapidosta, jotka määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista.

Katujen ylläpito

Kaupungin infrapalvelut huolehtii vastuualueensa kaduista, katuvalaistuksesta ja liikennemerkeistä ympärivuotisesti.

Kaupungin teiden kunnossapitotyöhön kuuluu päällysteiden kunnon ylläpitäminen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitominen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Katuvalaistusta huolletaan säännöllisesti ja rikkinäiset lamput vaihdetaan uusiin huoltokierrosten aikana, joita tehdään valaistuskauden aikana. Lampunvaihtoja suoritetaan laajempina kokonaisuuksina kiireellisyys huomioiden.

Linkit infrapalveluiden työ- ja päällysteohjelmien pöytäkirjoihin:

Linkki kakelan kokouspäytäkirjaan_infrapalveluiden työohjelma

Linkki kakelan kokouspöytäkirjaan_infrapalveluiden päällystysohjelma

Vikailmoitukset

Katu-, liikunta- ja viheralueita koskevat vikailmoitukset voi tehdä kunnossapidon palvelunumeroon. Kiireettömät asiat hoidetaan aina arkisin klo 08.30-15.30 välisenä aikana.

 • Mikäli havaitsemasi vika ei aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle, ota yhteyttä seuraavana mahdollisena arkipäivänä.
 • Vain kiireelliset katu-, liikunta- ja viheralueiden vikailmoitukset voi tehdä vuorokauden ympäri.
 • Ilmoitus on kiireellinen esimerkiksi silloin, kun sähköpylväs on kaatunut katualueelle tai silloin, kun olet rikkonut ajoneuvosi kadulla olevaan vaurioon. Tee ilmoitus, että lisävauriot voidaan estää.
 • Palvelunumero 03 5652 0333
 • Leikkipaikoista voi tehdä ilmoituksen myös osoitteeseen puistot@nokiankaupunki.fi
 • Katuvalaistuksesta voi tehdä ilmoituksen myös osoitteeseen katuvalot@nokiankaupunki.fi

Liikennevalojen kunnossapitoon liittyvissä ja liikennemerkkeihin kohdistuvissa asioissa voit olla yhteydessä vastaavaan suunnitteluinsinööriin, joka löytyy sivun yhteystiedoista tai mobiililaitteella selatessa sivun alaosasta.

Kunnossapitoluokituskartat ja hoitoluokitukset

Kunnossapitokartat hoitoluokituksineen ja laatuvaatimuksineen löytyvät sivun liitteistä. Kaikille kaduille on määritelty kunnossapitoluokitus, joka määrittelee kunnossapitotoimenpiteiden laatutason. Hoitoluokitus määrittää kunnossapitotoimenpiteille tarkoituksenmukaisen järjestyksen ja väylien kunnolle tavoitteellisen laatutason. Kaduilla tarkoitetaan asemakaava-alueella sijaitsevia katuja, kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä, joiden tienpitäjänä toimii pääsääntöisesti kunta.

Nokialla kadut on jaettu kolmeen hoitoluokkaan

 1. Hoitoluokka on vilkkaat pääkadut.
 2. Hoitoluokka on pää- ja kokoojakadut.
 3. Hoitoluokka on tonttikadut.

Kevyen liikenteen väylät on kaupungissa jaettu viiteen hoitoluokkaan

 1. A+-luokka sisältää kevyen liikenteen seudulliset laatukäytävät.
 2. A-luokka sisältää keskusta-alueen keskeiset kevyen liikenteen reitit.
 3. B-luokka sisältää pääasiassa asuinalueiden kevyen liikenteen väylät.
 4. C-luokka koskee puistoalueiden kävelyreittejä.
 5. Lisäksi osa kaupungin kevyen liikenteen väylistä on määritelty ylläpidettäväksi vain lumettomaan aikaan.

Maantiet ovat valtion omistamia teitä

Tienpitäjänä alueen maanteillä ja niiden kevyen liikenteen väylillä toimii Pirkanmaan ELY-keskus. Maanteiden vikailmoitukset voi tehdä ELY-keskuksen palauteväylässä.

Yksityistiet

Yksityisteillä tarkoitetaan yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityisteistä vastaa yksityinen tiekunta. Tiekunnalla on vastuu pitää alue tontin kohdalta siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä poistamalla kadulle kerääntynyt lika, lehdet, roskat, irtonaiset esineet sekä rikkaruohot. Kiinteistön haltijalle kuuluu oman tonttiliittymän rakentaminen, kunnossapito ja puhtaanapito ympäri vuoden.

Yksityistieavustuksista löytyy lisätietoa yksityisteistä ja niille myönnettävistä avustuksista.