Avustukset

Vapaa-aikajaosto on päättänyt kokouksessaan 20.1.2021, § 9, poikkeuksellisesta toiminta-avustusten hausta vuodelle 2021. Avustukset jaetaan vuoden 2020 hakemuksien perusteella. Toiminta-avustusten hakuaika vuonna 2021 on 1.3.-26.3.2021 klo 15:00.

Edelliseen viitaten vapaa-aikapalvelut on päättänyt, että vuodelle 2021 ei järjestetä uutta toiminta-avustusten hakua, vaan avustukset jaetaan vuoden 2020 hakemuksien ja rahajakojen perusteella. Hakijan tulee kuitenkin 1) varmistaa onko toimija ja toiminta vielä olemassa, 2) haetaanko avustusta ylipäätään vuonna 2021, 3) kuvailla ja osoittaa vuoden 2020 toiminnan toteutumista toimintakertomuksella ja viimeisimmällä valmistuneella tilinpäätöksellä sekä 4) esittää suunnitelma toiminnan jatkumiseksi päivittämällä tai laatimalla toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

Vapaa-aikajaoston alaiset avustukset vuonna 2021

Vapaa-aikajaosto on päättänyt kokouksessaan 20.1.2021, § 9, poikkeuksellisesta toiminta-avustusten hausta vuodelle 2021. Avustukset jaetaan vuoden 2020 hakemuksien perusteella. Toiminta-avustusten hakuaika vuonna 2021 on 1.3.-26.3.2021 klo 15:00.

Edelliseen viitaten vapaa-aikapalvelut on päättänyt, että vuodelle 2021 ei järjestetä uutta toiminta-avustusten hakua, vaan avustukset jaetaan vuoden 2020 hakemuksien ja rahajakojen perusteella. Hakijan tulee kuitenkin 1) varmistaa onko toimija ja toiminta vielä olemassa, 2) haetaanko avustusta ylipäätään vuonna 2021, 3) kuvailla ja osoittaa vuoden 2020 toiminnan toteutumista toimintakertomuksella ja viimeisimmällä valmistuneella tilinpäätöksellä sekä 4) esittää suunnitelma toiminnan jatkumiseksi päivittämällä tai laatimalla toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

Hakemuslomakkeet aukeavat kategorioittain vasemmassa reunassa näkyviin kategorioihin.

Pakolliset liitteet toivotaan liitettäväksi E-lomakkeeseen, mutta toiminta-kertomus 2020, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021, viimeisimmät valmistuneet tilinpäätöstiedot (tase, tuloslaskelma, toiminnantarkastukertomus) voidaan toimittaa vapaa-aikapalveluiden toimistoon myöhemmin sähköpostin liitteenä pdf-muodossa osoitteeseen vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi tai paperisena Vapaa-aikapalveluiden toimistoon, kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Välikatu 11, 37100 Nokia, kuitenkin viimeistään 8.4.2021 klo 15:00 mennessä.
Huomioi E-lomaketta täyttäessäsi että kannattaa lisätä liitteet vasta kun olet lähettämässä lomakkeen, välitallennus ei säilytä isoja liitteitä.

Avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan. Väärien tietojen antamisesta voidaan evätä toiminta-avustus kokonaan. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei huomioida. Mikäli kaupungilla on laskusaatavia avustusta hakevalta yhdistykseltä tai seuralta, kuitataan saatavat ennen toiminta-avustuksen maksamista.

Projektituet kulttuuri-, liikunta- ja nuorisohankkeisiin ovat haussa ympäri vuoden, katso tarkemmin vapaa-aikajaoston avustusohjeesta.

Hakemuksen liitteet voi lähettää postitse osoitteeseen Nokian kaupunki, Vapaa-aikapalvelut, PL 2, 37 101 Nokia tai sähköisesti osoitteella vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi.

Myönnetyt avustukset näkyvät kyseisen toimielimen kokouspöytäkirjoissa.

Kyläyhdistysten toiminta-avustukset haetaan keväisin kaupunkikehityslautakunnalta. Lisätietoja antaa elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen. tiina.laakkonen@nokiankaupunki.fi