Avustukset

Hyvinvointi ja vapaa-aikajaoston alaiset avustukset vuonna 2024

Nokian kaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston alaiset toiminta-avustukset ovat haettavissa maaliskuun aikana. Hakuaika on 1.-28.3.2024. Haku päättyy 28.3.2024 klo 12.

 

Nokian kaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto on joulukuussa päättänyt uuden avustusohjeen käyttöönotosta 1.1.2024 alkaen. Hyvinvointi ja vapaa-aika järjestää Järjestöfoorumin 21.2.2024 klo 17.30-20 Nokian Kerholan juhlasalissa, Souranderintie 13, jossa esitellään avustustoiminta ja avustusohje vuoden 2024 avustushakua varten ensin yhteisesti, sen jälkeen jalkautuen toimialueittain / momenttien mukaan omiin alueisiin. Ilmoittaudu mukaan alla olevasta linkistä 14.2 mennessä.

https://www.lyyti.in/Jarjestofoorumi_1123

 

Hakemuslomakkeet aukeavat kategorioittain vasemmassa reunassa näkyviin kategorioihin.

Pakolliset liitteet toivotaan liitettäväksi E-lomakkeeseen, toiminta-kertomus 2023, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024, mutta viimeisimmät valmistuneet tilinpäätöstiedot (tase, tuloslaskelma, toiminnantarkastukertomus) voidaan toimittaa hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimistoon myöhemmin sähköpostin liitteenä pdf-muodossa osoitteeseen hyvinvointijavapaa-aika@nokiankaupunki.fi tai paperisena hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimistoon, kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Välikatu 11, 37100 Nokia, kuitenkin viimeistään 5.4.2024 klo 12:00 mennessä.

Huomioi E-lomaketta täyttäessäsi, että liitteet kannattaa lisätä  vasta kun olet lähettämässä lomakkeen, välitallennus ei säilytä isoja liitteitä.

Avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan. Väärien tietojen antamisesta voidaan evätä toiminta-avustus kokonaan. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei huomioida. Mikäli kaupungilla on laskusaatavia avustusta hakevalta yhdistykseltä tai seuralta, kuitataan saatavat ennen toiminta-avustuksen maksamista.

Kyläyhdistysten ja omakotiyhdistysten toiminta-avustukset haetaan keväisin kaupunkikehityslautakunnalta. Lomake löytyy vasemman reunan valikosta, Kyläyhdistysten ja omakotiyhdistysten toiminta-avustukset – Nokian kaupunki. Lisätietoja antaa elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen. tiina.laakkonen@nokiankaupunki.fi