Hankinnat

Tarjouspyynnöt

Julkiset hankinnat

Nokian kaupungin julkisia hankintoja hoitaa Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven omistama hankintaosakeyhtiö Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy.

Lisäksi palvelukeskukset kilpailuttavat hankintoja. Nämä tarjouspyynnöt julkaistaan tällä sivulla.

Palvelukeskusten tarjouspyynnöt

Omaishoidon tuen ja vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluntuottajaksi hakeutuminen

Vammaispalveluissa ja ikäihmisten palveluissa otetaan käyttöön palveluseteli 1.4.2017 alkaen sekä omaishoidontuen vapaissa että henkilökohtaisessa avussa. Palvelutuottajaksi voi hakeutua oheisella lomakkeella. Tarkemmat ohjeet palvelusetelin sääntökirjassa.

Palvelusetelihakemus

Palvelusetelin sääntökirja