Hankkeet

Kankaantaan koulussa on lukuvuonna 17-18 käynnissä seuraavia hankkeita:

Tutoropettajien koulutushanke. Opettajille on tarjolla pedagogista ja tietoteknistä apua uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon tiistaisin. Tutoropettajana Kankaantaan koulussa toimii Topi Anjala.

Liikkuva koulu. Kankaantaan koulu on mukana liikkuva koulu -hankkeessa, jonka tavoitteena on liikunnallistaa koulupäiviä esimerkiksi kannustamalla oppilaita liikkumaan välitunneilla. Liikkuva koulu hankkeen vastaava opettaja on Petri Suojoki.

Kansainvälisyys- ja globaalikasvatus. Koulussa on tarjolla materiaalipankki kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen toteuttamiseen opetuksessa. Kansainvälisyyskasvatushankkeen vastaavina opettajina toimivat Elina Karema ja Seppo Mäkinen.