Kodin ja koulun yhteistyö

Rajasalmen koululla ei ole vanhempainyhdistystä eikä luokkatoimikuntia vaan yhteistyötä tehdään yksilötasolla. Yhteistyötä tehdään vanhempien kanssa sekä kuntoutuskotien hoitajien kanssa jotka ovat oppilaiden arkikasvattajia.

Yhteistyömuotoja ovat:
– koulun järjestämät palaverit joissa käydään erityisesti kasvatuskeskustelua
– koulun joulu- ja kevätjuhliin kutsutaan vanhemmat
– vanhempainilta järjestetään kerran vuodessa
– HOJKS-palaverit
– Wilma
– sovitut puhelin tapaamiset