Kiusaamisen vastainen toiminta

Koulumme järjestyssäännöt kieltävät kiusaamisen; jokaisen pitää saada käydä koulua rauhassa. Koulussamme korostetaan oppilaan oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön ja oikeutta fyysiseen sekä henkiseen koskemattomuuteen. Koulukiusaamisesta puhutaan avoimesti muun muassa oppitunneilla, päivänavauksissa ja arkipäivän tilanteissa. Oppilaita ohjataan sietämään erilaisuutta ja tuntemaan vastuuta toisistaan. Tavoitteena on ennaltaehkäistä kaikenlaisen kiusaamisen syntyminen. Välituntivalvonta järjestetään niin, että ulkona on riittävä valvonta. Tarkemmat selvittelykäytänteet kiusaamistapauksissa sisältyvät koulun kiusaamisen vastaiseen suunnitelmaan.

Linkki Nokian kaupungin kiusaamisen vastaisen toiminnan suunnitelmaan.