Erityissuunnitelmat

Rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävistä erityissuunnitelmista määrätään lupapäätöksessä. Rakennushankkeen suunnitelmat koostuvat pääpiirustuksista eli arkkitehti- tai lupapiirustuksista sekä erityissuunnitelmista. Yleisimmät rakennusvalvontaviranomaiselle esitettäväksi määrättävät erityissuunnitelmat ovat rakenne-, vesi- ja viemärilaitteistojen sekä ilmanvaihtolaitteistojen suunnitelmat.

Rakennesuunnitelmat laatii kohteen rakennesuunnittelija ja niissä esitetään kohteen kantavat rakenteet sekä käytetyt suunnitteluperusteet. Rakennelaskelmat ovat osa rakennesuunnitelmia. Huomioithan, että talotehtaat eivät yleensä toimita kohteisiinsa perustusten rakennesuunnitelmia.

Vesi- ja viemärilaitteistojen sekä ilmanvaihtolaitteistojen suunnitelmat eli LVI-suunnitelmat laatii kohteen LVI-suunnittelija. LVI-suunnitelmissa esitetään kohteen vesi- ja viemäri- sekä ilmavaihtolaitteistot sekä käytetyt suunnitteluperusteet. LVI-suunnitelmien osalta kannattaa myös huomioida, että vesi- ja viemärisuunnitelmat tulee olla hyväksytettyinä ennen vesisopimuksen tekemistä vesiyhtiön kanssa ja että haja-asutusalueella eli vesi- ja viemäriverkoston ulkopuolella jätevesienkäsittelyjärjestelmän suunnitelmat tulee liittää jo rakennuslupahakemusasiakirjoihin.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vaaditut erityissuunnitelmat on hyväksytetty rakennusvalvontaviranomaisella.