Työnantajalle

Nokian kaupungin työllisyyspalvelut tarjoavat yritysasiakkaille tukea rekrytointiin. Työllisyyspalvelut ovat mukana luomassa uusia työpaikkoja sekä tekemässä yritykset tietoisiksi tekijöistä.

Palkkatuki työttömän palkkauskustannuksiin

Nokian työllisyyspalvelut voi myöntää organisaatioille harkinnanvaraista palkkatukea työttömien työnhakijoiden palkkakustannuksiin.

Palkkatuki parantaa työttömän työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää myös alentuneesti työkykyisen sekä 60 vuotta täyttäneen pitkään työttömänä olleen mahdollisuuksia saada työtä ja osallistua työelämään. Tuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta sen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.

Palkkatukea voidaan myöntää

  • toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen,

  • määräaikaiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen,

  • oppisopimuskoulutukseen,

  • osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä.

Nokian kaupungin työllisyyspalvelut arvioi, että tuki on tarkoituksenmukainen keino edistää työttömän työnhakijan työllistymistä ja päättää erikseen jokaisen tukijakson keston ja määrän. Tieto palkkatuesta on kirjattu työttömän työnhakijan työllistymissuunnitelmaan tai palkkatukikorttiin.

Palkkatukijakson pituuteen vaikuttaa esimerkiksi palkattavan henkilön työttömyyden kesto ja alentuneen työkyvyn vaikutus työsuoritukseen. Tuki myönnetään useimmiten viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi riippuen palkkatukea edeltävän työttömyyden kestosta. Tuki myönnetään enintään työsuhteen keston ajaksi. 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen tukea voidaan myöntää enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan.

Palkkatukena voi saada 50 prosenttia palkkakustannuksista. Alentuneesti työkykyisen työllistämiseen voi saada 70 prosenttia tukea. Eräissä tilanteissa yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea 100 prosenttia palkkakustannuksista.

Tukea maksetaan tuen myöntöperusteen mukaan bruttopalkasta. Tuen työantajan maksettaviksi tulevia sivukuluja tai lomarahaa ei jatkossa voi kattaa palkkatuella. Työnantajana sitoudut maksamaan palkkatuetulle työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai tavanomaista ja kohtuullista palkkaa, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

KUKA VOI SAADA PALKKATUKEA?

Palkkatuki on aina harkinnanvaraista. Uudistuksen myötä palkkatukea suunnataan selkeämmin vaikeammin työllistyville kohderyhmille. Palkkatukea voidaan jatkossa myöntää

* 15–24-vuotiaiden,
* 50 vuotta täyttäneiden,
* perusasteen koulutuksen varassa olevien,
* maahanmuuttajien,
* vähintään kuusi kuukautta ansiotyötä vailla olleiden sekä
* alentuneesti työkykyisten työllistymisen edistämiseen.

Uudistetulla palkkatuella tavoitellaan myös 60 vuotta täyttäneiden ja pitkään työttömänä olleiden mahdollisuuksia saada työtä paremmin.

55 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN TYÖLLISTÄMISTUKI

Käyttöön tulee myös uusi, 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki. Tukea maksetaan 70 % palkkakustannuksista enintään 10 kuukauden ajalta. Tuki myönnetään ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Toimi näin

1. Hae palkkatukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista sähköisesti Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa.

2. Nokian kaupungin työllisyyspalvelut tarkistaa palkkatuen myöntämisehdot ja verotukseen liittyvät tiedot sekä pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen päätöstä.

3. Työsuhde voi alkaa vasta, kun Nokian kaupungin työllisyyspalvelut on myöntänyt palkkatuen.

Asiointipalvelussa hakemuksen voi jättää vain valtuutettu henkilö. Palkkatuessa käytettävä valtuusasia on nimeltään Palkkatuen hakeminen. Valtuutuksen saaneet henkilöt asioivat asiointipalvelussa organisaationsa puolesta Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Organisaation puolesta voivat asioida ilman erikseen annettua valtuutta vain henkilöt, joilla on asioiden hoitamiseen olemassa oleva valtuus tai rekisteritietoihin perustuva oikeus. Palvelu tarkistaa asiointioikeuden kirjautumisen yhteydessä. Valtuuden lisäksi asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta.

Yleisneuvontaa palkkatuesta ja sen maksatuksesta sekä sähköisen asioinnin tukea tarjoaa Yritys-Suomi-puhelinpalvelu.

NÄIN HAET TUKEA

Hae palkkatukea sähköisesti Työmarkkinatorilla sijaitsevan Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelun kautta. Asiointipalveluun kirjaudut henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Täytä hakemus ja lisää siihen tarvittavat liitteet asiointipalvelun palveluvalikon kautta. Asiointipalvelun sisäiset ohjeet helpottavat hakemuksen täyttöä. Palvelusta saapuvat ilmoitukset kertovat tietoa asiointisi eri vaiheista. Sähköisesti asioimalla voit jättää hakemuksen, vastata hakemusta koskeviin täydennyspyyntöihin, täydentää hakemustasi ja vastaanottaa asiaasi koskevat päätökset.

NÄIN HAET TUEN MAKSATUSTA

Hae palkkatuen maksatusta KEHA-keskukselta asiointipalvelussa tukipäätöksen mukaisesti.

Hae tuen maksatusta kuukausittain kalenterikuukauden aikana päättyviltä palkanmaksukausilta. Voit jättää maksatushakemuksen kolmen kuukauden kuluessa tukijakson päättymistä. Hakemus ei vanhene kesken tukikauden.

Saat ilmoituksen palkkatuen maksatuksesta asiointipalveluun.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Palkkatuen hakeminen

Palkkatukiesite työnantajalle 2023
Palkkatukiesite työnhakijalle 2023

Palkkatukea voi hakea Oma asiointi -palvelussa. Palkkatukea voi hakea Oma asiointi-palvelussa. Palvelussa on mahdollista seurata hakemuksen käsittelyvaihetta. Verkkopalvelun käyttöönotto edellyttää kirjautumista Suomi.fi-tunnisteella. Palkkatukihakemusta täyttäessä työnantajan pitää tietää, hakeeko hän palkkatukea TE-toimistosta vai kuntakokeilusta. Tarkemmin asiasta saat tietoa TE-toimiston sivulta.

Palkkatuki uudistui heinäkuussa 2023

Palkkatukea haetaan tällä hetkellä Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa. Kesällä 2023 otetaan käyttöön uusi sähköinen asiointijärjestelmä, johon ohjaudutaan Työmarkkinatorin verkkosivujen kautta.  

Lisätietoja palkkatuesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä palkkatukiuudistuksesta Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivulla 

Työ ja elinkeinoministeriön tiedote palkkatuesta
Palkkatuen uudistus voimaan heinäkuun alusta lähtien – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)