Työnjohtajat

Vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja tarvitaan aina rakennuslupaa ja tapauskohtaisesti toimenpidelupaa edellyttävässä rakennustyössä. Vastaavaa työnjohtajaa edellyttäviä rakennustöitä ovat myös luvanvaraiseen rakennushankkeeseen liittyvät kaivaminen, täyttäminen, louhiminen, paalutustyö ja rakennuksen purkaminen. Tehtävään suostunutta vastaavaa työnjohtajaa koskeva hakemus tulee toimittaa hyväksyttäväksi rakennusvalvontaan ennen edellä mainittujen töiden aloittamista.

Vastaavan työnjohtaja vastaa rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehtii, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. Hän huolehtii myös siitä, että rakennustyön aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajan tasalla.

Erityisalan työnjohtajat

Tarvittavat erityisalojen työnjohtajat määrätään lupapäätöksessä. Rakennustyössä tulee olla kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta (kvv) sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta (iv) vastaava työnjohtaja hankkeen ominaisuuksien, laadun tai laajuuden niin vaatiessa. Rakennustyössä voi lisäksi olla rakennusluvassa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrättäviä muiden erityisalojen vastuullisia työnjohtajia.

Erityisalojen työnjohtajat vastaavat hankkeesta oman erityisalansa osalta kuten vastaava työnjohtaja. Tehtävään suostunutta erityisalojen työnjohtajaa koskeva hakemus tulee toimittaa hyväksyttäväksi rakennusvalvontaan ennen edellä mainittujen töiden suorittamista. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vaaditut työnjohtajat on hyväksytetty.