Varhaiskasvatuspaikkatakuu

Nokian kaupungin varhaiskasvatuksessa on käytössä varhaiskasvatuspaikkatakuu. Lapsen on mahdollista jäädä pois varhaiskasvatuksesta vähintään neljäksi (4) kuukaudeksi (mm. perhevapaa, työttömyys, vuorotteluvapaa, sairaus) ja palata samaan varhaiskasvatusyksikköön poissaolon jälkeen. Varhaiskasvatuspaikkatakuu on käytössä kunnallisissa päiväkodeissa. Se ei koske perhepäivähoitoa.

Sopimus varhaiskasvatuspaikkatakuusta (suomiviestit.fi)

 

Edellytykset varhaiskasvatuspaikkatakuulle:

  • Nokian kaupunki sitoutuu osoittamaan lapselle varhaiskasvatuspaikan entisestä varhaiskasvatusyksiköstä toimintavuoden alusta alkaen edellyttäen, että lapsi palaa varhaiskasvatukseen elokuun aikana.
  • Varhaiskasvatuspaikkatakuu kestää enintään siihen saakka, kunnes lapsen esiopetus alkaa.
  • Lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa vähintään kolme (3) kuukautta.
  • Kirjallinen sopimus tehdään viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen varhaiskasvatuksesta pois jäämistä.
  • Lapsi on poissa kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta vähintään neljä (4) kuukautta.
  • Varhaiskasvatuspaikkatakuu päättyy, jos perhe muuttaa yli vuodeksi tai pysyvästi pois Nokialta.
  • Alustava varhaiskasvatukseen paluupäivä on ilmoitettava sopimusta tehtäessä ja vahvistettava varhaiskasvatusyksikön johtajalle viimeistään neljää kuukautta ennen varhaiskasvatuksen jatkumista.

Mikäli perhe tarvitsee varhaiskasvatusta ennen varhaiskasvatuspaikkatakuun päättymistä, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea normaalin hakumenettelyn mukaisesti (lainvoima-aika 4 kk tai 2 vko).

Varhaiskasvatuspaikkatakuun aikana perheellä on mahdollisuus saada kotihoidon tukea KELA:n määrittämin perustein. Kotihoidossa oleva lapsi voi käyttää tilapäispaikkaa varhaiskasvatusyksikössä tai perhepäivähoidossa maksimissaan viisi päivää kuukaudessa. Vapaana olevia tilapäispaikkoja tiedustellaan suoraan varhaiskasvatusyksikön johtajalta tai perhepäivähoidon esihenkilöltä.

Vanhempainrahakauden vaikutus varhaiskasvatuspaikkaan:

Vanhempainrahakauden aikana ei ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa. Varhaiskasvatuslain 15 §:n mukaan oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan kuitenkin säilyy, vaikka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sinä aikana, jona lapsen hoidosta maksetaan vanhempainrahaa, jos poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa. Vanhempainrahakaudesta johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua alkamispäivää. Huoltajien tulee toimittaa kopio Kelan vanhempainrahapäätöksestä Nokian kaupungille eVaka -järjestelmän kautta tai sähköpostitse osoitteeseen asiakasmaksut@nokiankaupunki.fi. Vanhempainrahajakso ei vaikuta perheen muiden varhaiskasvatusikäisten lasten varhaiskasvatusoikeuteen.