Ympäristönsuojeluyksikkö

Puhdas ympäristö ja monimuotoinen luonto sekä hyvät virkistysmahdollisuudet ovat tärkeitä hyvinvointimme edistäjiä. Ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii kaupungin ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyvistä asioista.

Maisema Tottijärvellä
Tottijärvi

Ympäristönsuojeluyksikkö vastaa mm. ympäristölupien, maa-aineslupien sekä maastoliikennelain mukaisten lupien valmistelusta. Lisäksi käsitellään mm. maatalouden ympäristönsuojeluasioita, roskaamisasioita ja meluilmoituksia.

Yksikkö huolehtii ympäristön tilan seurannasta ja ympäristötutkimuksista, ympäristönsuojelun valvonnasta ja neuvonnasta, ympäristökasvatustyöstä sekä kaupungin luonnonsuojelualueiden ja luontopolkujen hoidosta. Ympäristönsuojeluyksikkö valmistelee päätösasiat rakennus- ja ympäristölautakunnalle.