Valinnaisuus

KIELIVALINNAT JA VALINNAINEN OPETUS

Nokian kieliohjelman mukaan kaikki lukevat kolmannesta luokasta alkaen A1-kielenä englantia.

Kolmannen vuosiluokan keväällä oppilas voi valita vapaaehtoisen A2-kielen, joka voi olla ranska tai saksa. Opetusta on vuosiluokilla 4-6 kaksi viikkotuntia. Ryhmä muodostuu, jos valitsijoita on kieltä kohti 12. Koskenmäen koulussa toimii alueen koulujen yhteisiä kieliryhmiä. Tällä hetkellä koulussa on A2 –tunteja (saksa ja ranska) luokilla 4-6 yhteensä 16 viikkotuntia.

A2-kielen valinta lisää oppilaan tuntimäärää kahdella tunnilla ja opiskelua ei voi valinnan jälkeen keskeyttää kuin poikkeuksellisesta ja pakottavasta syystä

Vuosiluokilla 3.-5. oppilaat valitsevat valinnaista opetusta aina  keväällä seuraavaa vuotta varten. Valinnaisaineiden tarjonnasta tiedotetaan erikseen. Tänä vuonna valinnaista on yksi viikko-tunti, joka jakautuu kahteen  puolen viikkotunnin mittaista valinnaiskurssiin kahdessa opiskeluneljänneksessä eli jaksossa. Oppilaan kaksi kurssia voivat toteutua missä tahansa  jaksosta ja niiden ajankohta  löytyy oppilaan omasta Wilma-lukujärjestyksestä.  Kurssiryhmissä on oppilaita eri luokilta ja vuosiluokkatasoilta 4.-6. Valinnainen opetus pidetään pääsääntöisesti tiistaisin klo 13.30-15.00.