Uimarannat

Nokialla sijaitsee viisi uimarantaa, joiden kunnossapidosta vastaa kaupungin infrapalvelut. Kaikilla uimarannoilla on bajamaja vessat, pukukopit ja laituri. Halkoniemen uimapaikalla on Nokian talviuimareiden hallinnoima laituri, jossa on hyppykielto. Kennonnokan uimarannalla on hyppytorni ja Vanhainkodin rannassa on esteetön pukutila sekä ramppi järveen.

Nokian rantojen vesinäytteenotosta vastaa Ympäristöterveys Pirteva. Rantojen vesinäytteiden tulokset löytyvät Pirtevan sivuilta.Uimavesien vesinäytetulokset toimitetaan mahdollisimman nopeasti kyseiselle rannalle. Vesinäytetulokset löytyvät jokaisen uimarannan infotaululta.

Kennonnokan uimaranta (esim. Google Mapsissa Vihnusjärven uimaranta), Nokianvaltatie, Vihnusjärvi, kesäteatterin läheisyydessä (EU-ranta, yli sata kävijää päivässä kesäkaudella). Uimarannalla on hyppytorni.

 

Vanhainkodin uimaranta, Vihnuskatu 5, Vihnusjärvi
Vanhainkodin uimaranta on esteetön. Rannalta löytyy esteetön pukutila sekä ramppi järveen.

 

Linnavuoren uimaranta, Miharintie, Jokisjärvi

Liukuslahden uimaranta, Nurmiahteenraitti, Pyhäjärvi

Alisenjärven uimaranta, Pinsiöntie, Alisenjärvi

Halkoniemen uimapaikka, Ojanteentie, Pyhäjärvi

Halkoniemen uimapaikalla on Nokian talviuimareiden hallinnoima uimalaituri. Laiturilla on hyppykielto.

Uimavesien valvonta

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on terveydensuojelulain (763/1994) 29 §:n mukaan säännöllisesti valvottava yleisen uimalan, uimahallin, uimarannan, kylpylän sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaan veden laatua.
Terveydensuojeluviranomaisen hyväksymät yleiset uimarannat ovat valvonnan piirissä.

Veden laadun lisäksi valvotaan, että em. kohteiden tiloista, rakenteista tai laitteista ei aiheudu terveyshaittaa siellä oleskeleville.

https://pirteva.pirkkala.fi/nokian-rantojen-vesinaytetulokset

Järvien sinileväseuranta

Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö seuraa järvien sinilevätilannetta kuudella eri havainnointipisteellä. Sinileväseurantaa tehdään viikoittain toukokuun lopusta elokuun puoliväliin saakka, ja tulokset ilmoitetaan keskiviikkoisin Järviwikiin. Havaintopisteitä löytyy Tottijärveltä, Kulovedeltä, Vihnusjärveltä sekä Pyhäjärveltä useasta eri paikasta. Sinilevähavaintoja voi käydä myös itse ilmoittamassa Havaintolähetti-palvelun kautta.

Sinileväpitoisuutta arvioidaan asteikolla 0-3, jossa 0 = ei levää, 1 = hieman levää, 2 = runsaasti levää ja 3 = erittäin runsaasti levää.

Tulokset 27.9.2023

Tottijärvi: 0
Pyhäjärvi, Lehtiniemi: 1
Pyhäjärvi, Halkoniemi: 0
Pyhäjärvi, Maatialanlahti: 0
Vihnusjärvi, Vanhainkodinranta: 0
Kulovesi, Naarlahti: 1

Uimavesiluokitus

Terveysvalvonta vahvistaa EU-uimarantojen uimavesiluokat kunkin uimakauden jälkeen. Uimavesiluokitus perustuu neljän viime uimakauden eli vuosien 2017–2020 tutkimustuloksiin. Uimavesi voidaan luokitella erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi tai huonoksi. Uimaveden laatuvaatimukset täyttyvät uimavesiluokan ollessa vähintään tyydyttävä. Uimavesiluokkaa kuvataan symboleilla, joista EU-komissio on päättänyt. Seuraava taulukko sisältää tuorein uimavesiluokituksen symbolein.

Kuvassa on taulukko uimavasiluokituksesta.Symbolit ovat: yksi tähti uimaveden laatu erinomainen, kaksi tähteä himaveden laatu hyvä, yksi tähti uimaveden laatu tyydyttävä, viiva uimaveden laatu huono.

 

Kuvassa on kolme tähteä, mikä osoittaa, että uimarannan kunto on hyvä. Kuvassa näkyy myös tyylitelty uimarin kuva.

Yllä oleva kuva osoittaa, että Kennonnokan uimarannan veden laatu vuonna 2020 on ollut erinomainen.

Lisätietoa: