Uimarannat

Nokialla sijaitsee viisi uimarantaa, joiden kunnossapidosta vastaa kaupungin infrapalvelut.

Kennonnokan uimaranta, Vihnusjärvi, kesäteatterin läheisyydessä (EU-ranta, yli sata kävijää päivässä kesäkaudella)

Vanhainkodin uimaranta, Vihnusjärvi

Linnavuoren uimaranta, Miharintie, Jokisjärvi

Liukuslahden uimaranta, Nurmiahteenraitti, Pyhäjärvi

Alisenjärven uimaranta, Pinsiöntie, Alisenjärvi

Halkoniemen uimapaikka, Ojanteentie, Pyhäjärvi

Uimavesien valvonta

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on terveydensuojelulain (763/1994) 29 §:n mukaan säännöllisesti valvottava yleisen uimalan, uimahallin, uimarannan, kylpylän sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaan veden laatua.
Terveydensuojeluviranomaisen hyväksymät yleiset uimarannat ovat valvonnan piirissä.

Veden laadun lisäksi valvotaan, että em. kohteiden tiloista, rakenteista tai laitteista ei aiheudu terveyshaittaa siellä oleskeleville.

https://pirteva.pirkkala.fi/nokian-rantojen-vesinaytetulokset

Uimavesiluokitus

Terveysvalvonta vahvistaa EU-uimarantojen uimavesiluokat kunkin uimakauden jälkeen. Uimavesiluokitus perustuu neljän viime uimakauden eli vuosien 2017–2020 tutkimustuloksiin. Uimavesi voidaan luokitella erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi tai huonoksi. Uimaveden laatuvaatimukset täyttyvät uimavesiluokan ollessa vähintään tyydyttävä. Uimavesiluokkaa kuvataan symboleilla, joista EU-komissio on päättänyt. Seuraava taulukko sisältää tuorein uimavesiluokituksen symbolein.

Kuvassa on taulukko uimavasiluokituksesta.Symbolit ovat: yksi tähti uimaveden laatu erinomainen, kaksi tähteä himaveden laatu hyvä, yksi tähti uimaveden laatu tyydyttävä, viiva uimaveden laatu huono.

 

Kuvassa on kolme tähteä, mikä osoittaa, että uimarannan kunto on hyvä. Kuvassa näkyy myös tyylitelty uimarin kuva.

Yllä oleva kuva osoittaa, että Kennonnokan uimarannan veden laatu vuonna 2020 on ollut erinomainen.

Lisätietoa: