Oppilashuolto

KOULUTERVEYDENHUOLTO:

Terveydenhoitajan suorittamat terveystarkastukset tehdään oppilaille vuosittain ja lisäksi tehdään lääkärintarkastukset 1.lk:n ja 5.lk:n oppilaille.

Myllyhaan kouluterveydenhoitajana toimii Anna Virta. Annan puhelinnumero on 040 – 8443953. Annan tavoittaa myös Wilmaviesteillä. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen anna.virta@pirha.fi

Koululääkärin  ajanvaraus terveydenhoitajalta.
Koulussa ja koulumatkoilla tapahtuvat tapaturmat kuuluvat kouluterveydenhuollon piiriin. Oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta.

HAMMASHUOLTO:

Oppilaan sairastuminen on ilmoitettava myös hammaslääkärille.

Vuosittaisia luokkatarkastuksia ei suoriteta joka vuosi. Koska kuitenkin osalla oppilaista on suurempi alttius hammassairauksiin, kutsutaan heidät yksilöllisen tarpeen mukaan uusintatarkastuksiin.
Hammassäryn tai hammastapaturman sattuessa voi välittömästi ottaa yhteyttä hoitavaan hammaslääkäriin tai, jos hän on lomalla, niin terveyskeskuksen päivystävään hammaslääkäriin.

OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ:

Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat:
Koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, luokanopettaja ja rehtori.
Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti tarkastelemaan oppilashuollon kokonaistilannetta sekä käsittelemään oppilaiden koulutyöhön liittyviä haasteita.
Sanna Jutila (050 395 6287) toimii koulukuraattorina. Hänet tavoittaa myös Wilmaviesteillä.
Ronja Kautto (044 4860 914) toimii koulupsykologina. Hänet tavoittaa myös Wilmaviesteillä.