Oppilashuolto

KOULUTERVEYDENHUOLTO:

Terveydenhoitajan suorittamat terveystarkastukset tehdään oppilaille vuosittain ja lisäksi tehdään lääkärintarkastukset 1.lk:n ja 5.lk:n oppilaille.

Myllyhaan kouluterveydenhoitajana toimii Anna Virta. Annan puhelinnumero on 040 – 8443953. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen anna.virta@nokiankaupunki.fi

Koululääkärin  ajanvaraus terveydenhoitajalta.
Koulussa ja koulumatkoilla tapahtuvat tapaturmat kuuluvat kouluterveydenhuollon piiriin. Oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta.

HAMMASHUOLTO:

Hammaslääkäri ottaa vastaan koululla parakkiin rakennetuissa tiloissa. Oppilaan sairastuminen on ilmoitettava myös hammaslääkärille.

Vuosittaisia luokkatarkastuksia ei suoriteta joka vuosi. Koska kuitenkin osalla oppilaista on suurempi alttius hammassairauksiin, kutsutaan heidät yksilöllisen tarpeen mukaan uusintatarkastuksiin.
Hammassäryn tai hammastapaturman sattuessa voi välittömästi ottaa yhteyttä hoitavaan hammaslääkäriin tai, jos hän on lomalla, niin terveyskeskuksen päivystävään hammaslääkäriin.

OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ:

Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat:
Koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, luokanopettaja ja rehtori.
Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti tarkastelemaan oppilashuollon kokonaistilannetta sekä käsittelemään oppilaiden koulutyöhön liittyviä haasteita.
Sanna Jutila (050 395 6287) toimii 1.-5. -luokkien kuraattorina ja Liisa Niemelä (040 133 4113) 6. luokkien kuraattorina.