Oppilashuolto

KOULUTERVEYDENHUOLTO:

Terveydenhoitajan suorittamat terveystarkastukset tehdään oppilaille vuosittain ja lisäksi tehdään lääkärintarkastukset 1.lk:n ja 5.lk:n oppilaille.

Myllyhaan kouluterveydenhoitajana toimii Anna Virta. Terveydenhoitajan tilat ovat isomman parakkirakennuksen (Isohaka) toisessa kerroksessa, rappusista noustessa oikealla. Jonkin verran Myllyhaan terveydenhoitaja on myös Harjuniityn koulun lääkärin huoneessa, joka sijaitsee Harjuniityn koulun puolella oppilashuollon käytävällä.
Th Anna Virran puhelinnumero on 040 – 8443953. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen anna.virta@nokiankaupunki.fi

Koululääkäri: Mari Juvonen
Ajanvaraus terveydenhoitajalta.
Koulussa ja koulumatkoilla tapahtuvat tapaturmat kuuluvat kouluterveydenhuollon piiriin. Oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta.

HAMMASHUOLTO:

Hammaslääkäri Anne Uotila-Stenvik ottaa vastaan koululla parakkiin rakentuvissa tiloissa. Oppilaan sairastuminen on ilmoitettava myös hammaslääkärille.

Vuosittaisia luokkatarkastuksia ei suoriteta joka vuosi. Koska kuitenkin osalla oppilaista on suurempi alttius hammassairauksiin, kutsutaan heidät yksilöllisen tarpeen mukaan uusintatarkastuksiin.
Hammassäryn tai hammastapaturman sattuessa voi välittömästi ottaa yhteyttä hoitavaan hammaslääkäriin tai, jos hän on lomalla, niin terveyskeskuksen päivystävään hammaslääkäriin.

OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ:

Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat:
Koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, luokanopettaja ja rehtori.
Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti tarkastelemaan oppilashuollon kokonaistilannetta sekä käsittelemään oppilaiden koulutyöhön liittyviä haasteita.