Vaalit

Suomessa toimitetaan viidet vaalit. Niiden toimittamisesta Nokialla vastaa keskusvaalilautakunta. Seuraavat vaalit ovat alue- ja kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 13.4.2025.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös neuvoa-antavia valtiollisia ja kunnallisia kansanäänestyksiä.

Keskusvaalilautakunta on valtuuston asettama toimielin, joka huolehtii vaalien toimittamisesta kunnassa.

Oikeusministeriön vaalisivuilta löytyy tietoa kootusti vaaleista.