Leader-tuen avulla lisätään maaseudun vetovoimaa

Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Hankkeet voivat olla paikallisia, alueellisia, alueiden välisiä tai kansainvälisiä. Tuen haku on jatkuva. Leader-rahoitus muodostuu Euroopan Unionin, valtion ja kuntien rahasta.

Suomessa on 55 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Hankerahoituksen toiminta-alueeseen kuuluu Nokialla maaseutualueet. Nuoriso-Leader -rahoitus on voimassa koko kaupungin alueella. Nokialaisten Leader-ryhmä on Kantri ry.

Yritystukimuodot

Investointituki (tukiprosentti on 20 %, paitsi joidenkin elintarvikkeiden jatkojalostuksessa 35 %):

  • investoinnin toteutettavuustutkimus (tukiprosentti 50 %)
  • perustamis- ja kokeilutuki (tuki 5 000 – 35 000 euroa)

Minimituki investointihankkeissa on 2000 euroa ja toteutettavuustutkimuksessa 1500 euroa. Lisäksi yrittäjät voivat yhdessä toisten yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kehittää oman toimialansa kannattavuutta yhteistyöhankkeella. Leader-tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti alle kymmenen henkilöä työllistäville yrityksille.

Yleishyödylliset hankkeet

Yhdistyksille, oppi- ja tutkimuslaitoksille, kunnille, säätiöille tms.

  • kehittämishanke
  • investointihanke
  • tiedonvälityshanke
  • koulutushanke
  • yhteistyöhanke

Leader-hallitus päättää hankkeen tukiprosentista, joka on useimmiten 50–80 %. Omarahoitusosuuden voi yleensä kattaa kokonaan tai osittain talkootyöllä. Leader-hankkeet lähtevät tarpeista ja niiden tuloksena syntyy jotakin uutta. Yhdistyksen normaaliin toimintaan ei myönnetä rahoitusta.

Nuoriso-Leader

Kantrilta voi hakea neljästi vuodessa Nuoriso-Leader -rahoitusta nuorten pieniin projekteihin. Hankebyrokratia on hyvin kevyttä. Tukea voidaan myöntää projektille, jossa nuorten ja/tai lasten rooli on aktiivinen. Vaihtoehtoisesti projekti voi kohdistua pakolaisiin tai turvapaikanhakijoihin ilman ikärajaa. Nuoriso-Leader on kuntien rahoittama ja Kantrin hallinnoima. Rahalla voi esimerkiksi hankkia yhteisiä harrastusvälineitä, järjestää tapahtuman tms.

Hakijana voi olla yhdistys, muu yhteisö tai ryhmä, jossa on vähintään kolme korkeintaan 25-vuotiasta henkilöä. Tuen suuruus on 100–1000 euroa/projekti. Tuki on 80 % kokonaiskustannuksista. Omarahoitus voi olla myös ns.  talkootyötä, jonka arvoksi lasketaan 10 euroa/tunti vähintään 15-vuotiaan suorittamana.

Kun sinulla on idea, ole yhteydessä Kantriin!