Leader-tuen avulla lisätään maaseudun vetovoimaa

Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Hankkeet voivat olla paikallisia, alueellisia, alueiden välisiä tai kansainvälisiä. Tuen haku on jatkuva. Leader-rahoitus muodostuu Euroopan Unionin, valtion ja kuntien rahasta.

Suomessa on 55 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Hankerahoituksen toiminta-alueeseen kuuluu Nokialla keskustan ulkopuoliset alueet, tarkista kartasta onko toimintasi tukikelpoisella alueella. Nuoriso-Leader -rahoitus on voimassa koko kaupungin alueella. Nokialaisten Leader-ryhmä on Kantri ry.

Yritystuet

Maaseudun yritystukia voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin.

Leader-rahoitus yrityksille koostuu yritysten investointi- ja kehittämistuista sekä aloittavan yrittäjän tuista, joiden avulla kehitetään maaseudun elinvoimaisuutta sekä luodaan uusia työpaikkoja ja palveluita.

Yritystoiminnan alkuvaiheessa voit tehdä tuella kokeiluja tai ostaa asiantuntija-apua, jolla kehität esimerkiksi markkinointia tai yrityksesi tuotteita ja palveluja. Voit käyttää tukea myös olemassa olevan yrityksen omistajanvaihdoksen suunnitteluun. Jo toiminnassa oleva yritys voi hankkia tuella asiantuntija-apua tai tehdä investointeja.

Leader-rahoitusta investointeihin ja kehittämiseen yhteisöille ja yhdistyksille

Yleishyödyllinen hanke voi olla:

Leader-hankkeet vastaavat aina tarpeeseen ja niiden tuloksena syntyy jotakin uutta. Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä eli tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.

Hakijana voivat olla rekisteröityneet yhdistykset, oppilaitokset, säätiöt ja kunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt. Tuen haku on jatkuva ja sitä haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta.

Nuoriso-Leader

Kantrilta voi hakea Nuoriso-Leader -rahoitusta nuorten pieniin projekteihin. Hankebyrokratia on hyvin kevyttä. Tukea voidaan myöntää projektille, jossa nuorten ja/tai lasten rooli on aktiivinen. Vaihtoehtoisesti projekti voi kohdistua pakolaisiin tai turvapaikanhakijoihin ilman ikärajaa. Nuoriso-Leader on kuntien rahoittama ja Kantrin hallinnoima. Rahalla voi esimerkiksi hankkia yhteisiä harrastusvälineitä, järjestää tapahtuman tms.

Hakijana voi olla yhdistys, muu yhteisö tai ryhmä, jossa on vähintään kolme korkeintaan 25-vuotiasta henkilöä. Tuen suuruus on 100–1000 euroa/projekti. Tuki on 80 % kokonaiskustannuksista. Omarahoitus voi olla myös ns. talkootyötä, jonka arvoksi lasketaan 10 euroa/tunti vähintään 15-vuotiaan suorittamana.

Kun sinulla on idea, ole yhteydessä Kantriin!