Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on Nokian kaupunginhallituksen asettama yhteistyöelin, jossa ovat mukana vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen ja kaupungin edustajat. Heillä kaikilla on kokemusta ja asiantuntemusta vammaisuuteen ja vammaisen ihmisen arkipäivään liittyvissä asioissa. Vammaisneuvostoon kuuluu kolme vammaisjärjestöjen esittämää jäsentä ja kolme kaupungin valitsemaa jäsentä sekä sihteeri. Viranhaltijana vammaisneuvostossa on vammaistyön johtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Neuvosto valitsee varsinaisista jäsenistään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Varsinaisilla jäsenillä on henkilökohtainen varahenkilö.

Vammaisneuvosto

  • vaikuttaa asenteisiin. Vammaisilla kuntalaisilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon sekä käyttää kunnan tarjoamia palveluita
  • edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa Nokialla
  • seuraa erityisesti vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja kuntoutumismahdollisuuksien kehitystä
  • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille
  • vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen.

 

Vammaisneuvoston kokoonpano 1.8.2021-31.5.2023 (Kh 23.8.2021 § 260)

puheenjohtaja Pia Tirronen (Neuroyhdistys),  sähköposti: ptirronen@gmail.com
varajäsen Pentti Matikka (Neuroyhdistys)

Pertti Leppänen (Nokian Invalidit), sähköposti: pertti.leppanen@parmet.fi
varajäsen Raija Hietala (Nokian näkövammaiset ry)

Sirkka Painilainen (Nokian Reuma ja Tules ry,) sähköposti sirkka.painilainen2@gmail.com
varajäsen Maija Pärssinen (Nokian Reuma ja Tules ry)

Kari Saarinen sähköposti: bakteeri79@yahoo.com
varajäsen Pia Heinonen

varapuheenjohtaja Tanja Hakala, sähköposti: tanja.a.hakala@gmail.com
varajäsen Heini Koski-Säntti

Eleanora Mäkinen, sähköposti:eleanora.makinen@gmail.com
varajäsen Vesa Jormanainen

Kaisa Salomaa, sihteeri
sähköposti: kaisa.salomaa(at)nokiankaupunki.fi