Esiopetuksen opetussuunnitelma

Esiopetusta toteutetaan Opetushallituksen laatimien normimuotoisten perusteiden ja paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Opetussuunnitelmassa päätetään esiopetuksen kasvatus- ja opetustyön, opiskeluhuollon, sekä huoltajien ja esiopetuksen yhteistyön järjestämisestä ja toteuttamisesta.

Esiopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävät asiakirjat

Nokian esiopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävät erillisinä asiakirjoina esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen ohjeistus, kulttuurikasvatussuunnitelma (kulttuuripolku) ja henkilökunnan toiminta haastavissa kasvatustilanteissa -ohjeistus.

Jokaisessa esiopetusyksikössä tehdään lukuvuosisuunnitelma, joka sisältää myös yksikön opiskeluhuoltosuunnitelman. Lisäksi päivitetään kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma ja yksikön lääkehoidonsuunnitelma.

Ohjaava lainsäädäntö

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) laatimista ohjaavat erityisesti perusopetuslaki ja perusopetusasetus sekä esiopetuksen tavoitteita määrittävä valtioneuvoston asetus. Esiopetusta ohjaa myös oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.

Jos lapsi on esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa, toimitaan silloin varhaiskasvatusta ohjaavan lainsäädännön mukaan.

 

Kuvaaja: Susanna Lyly