Toimenpidelupa

Toimenpideluvan tarvitset rakennusta vähäisemmän rakennelman, mm. pihavajan, katoksen tai muun vastaavan kevyen rakennelman pystyttämiseen. Toimenpidelupa tarvitaan myös mm. rakennuksen ulkoasun tai rakennuksen tilajärjestelyjen muuttamiseen.

Toimenpidelupaa voit hakea sähköisesti www.lupapiste.fi -palvelun kautta.

Toimenpidelupahakemuksen liitteet

Lupahakemusten kaikkien liitteiden tulee olla pdf-muodossa ja täyttää muilta osin arkistolaitoksen antamat määräykset. Piirustusten tulee olla mittakaavaan tulostettavissa arkkikoon perusteella. Pdf-muotoon muutettu valokuva piirustuksesta ei täytä em. vaatimuksia.

Toimenpideluvan hakeminen vajalle tmv. kevyelle rakennelmalle:

 • lupapiirustukset
  • asemapiirustus
  • pohjapiirustus
  • julkisivupiirustukset
 • kirjalliset tai järjestelmän kautta tehdyt naapurin kuulemiset niiltä naapureilta, joiden kanssa rakennuspaikalla on yhteinen raja tai rajapyykki, mukaan lukien vastapäiset naapurit kadun toisella puolella
 • kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyjärjestelmää rakennettaessa järjestelmän rakentamistapaselostuslomake sekä suunnitelma jätevesijärjestelmän rakentamiseksi

Toimenpideluvan hakeminen maalämpökaivon poraamiselle:

 • asemapiirustus
 • maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostuslomake
 • Mikäli kaivo sijoittuu alle 7,5 metriä naapurin rajasta, tulee siihen olla naapurilta erillinen suostumus

Toimenpideluvan hakeminen jätevesijärjestelmän rakentamiselle tai uusimiselle:

 • järjestelmän rakentamistapaselostuslomake
 • jätevesijärjestelmän suunnitelma
 • LVI-asemapiirustus

Rakennusvalvontaviranomainen voi tapauskohtaisesti edellyttää hakemuksiin liitettäväksi myös muita liitteitä. Tällaisia ovat mm. yhtiökokouspöytäkirjat (asunto-osakeyhtiön ollessa luvan hakijana), valtakirjat, poikkeamislupapäätökset, suunnittelijoiden tutkintotodistukset jne.