Toimenpidelupa

Toimenpideluvan tarvitset rakennusta vähäisemmän rakennelman, mm. pihavajan, katoksen tai muun vastaavan kevyen rakennelman pystyttämiseen. Toimenpidelupa tarvitaan myös mm. rakennuksen ulkoasun tai rakennuksen tilajärjestelyjen muuttamiseen.

Toimenpidelupaa voit hakea sähköisesti www.lupapiste.fi -palvelun kautta.

Toimenpidelupahakemuksen liitteet

Lupahakemusten kaikkien liitteiden tulee olla pdf-muodossa ja täyttää muilta osin arkistolaitoksen antamat määräykset. Piirustusten tulee olla mittakaavaan tulostettavissa arkkikoon perusteella. Pdf-muotoon muutettu valokuva piirustuksesta ei täytä em. vaatimuksia.

Toimenpideluvan hakeminen vajalle tmv. kevyelle rakennelmalle:

 • lupapiirustukset
  • asemapiirustus
  • pohjapiirustus
  • julkisivupiirustukset
 • kirjalliset tai järjestelmän kautta tehdyt naapurin kuulemiset niiltä naapureilta, joiden kanssa rakennuspaikalla on yhteinen raja tai rajapyykki, mukaan lukien vastapäiset naapurit kadun toisella puolella
 • kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyjärjestelmää rakennettaessa järjestelmän rakentamistapaselostuslomake sekä suunnitelma jätevesijärjestelmän rakentamiseksi

Toimenpideluvan hakeminen maalämpökaivon poraamiselle:

 • asemapiirustus
 • maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostuslomake
 • kirjalliset tai järjestelmän kautta tehdyt naapurin kuulemiset niiltä naapureilta, joiden kanssa rakennuspaikalla on yhteinen raja tai rajapyykki, mukaan lukien vastapäiset naapurit kadun toisella puolella. Mikäli kaivo sijoittuu alle 7,5 metriä naapurin rajasta, tulee siihen olla naapurilta erillinen suostumus

Toimenpideluvan hakeminen jätevesijärjestelmän rakentamiselle tai uusimiselle:

 • järjestelmän rakentamistapaselostuslomake
 • jätevesijärjestelmän suunnitelma
 • LVI-asemapiirustus
 • tapauskohtaisesti kirjalliset tai järjestelmän kautta tehdyt naapurin kuulemiset niiltä naapureilta, joiden kanssa rakennuspaikalla on yhteinen raja tai rajapyykki.

Rakennusvalvontaviranomainen voi tapauskohtaisesti edellyttää hakemuksiin liitettäväksi myös muita liitteitä. Tällaisia ovat mm. yhtiökokouspöytäkirjat (asunto-osakeyhtiön ollessa luvan hakijana), valtakirjat, poikkeamislupapäätökset, suunnittelijoiden tutkintotodistukset jne.