Ympäristökasvatusviikko

Ympäristönsuojeluyksikkö toteuttaa kestävää kehitystä mm. koordinoimalla vuosittain järjestettävän ympäristökasvatusviikon. Viikon tehtävänä on tutustuttaa lapset ja nuoret ympäristöön, luontoon, kierrätykseen, kestävään kehitykseen ja ympäristöteknologiaan liittyviin aiheisiin eri näkökulmista.

Viikon avulla halutaan edistää lasten ympäristötietoisuutta ja opastaa heitä kestäviin elämäntapoihin sekä luonnon arvostukseen. Ohjelma on maksutonta päiväkodeille, perhepäivähoitajille, esikouluille, ala- ja yläkouluille, lukiolle sekä ammattiopistolle.

Ympäristökasvatusviikko järjestetään jälleen syyskuussa 2024

Ympäristönsuojeluyksikkö toteuttaa lapsille ja nuorille suunnatun ympäristökasvatusviikon tänä syksynä 16.-20.9.2024. Jo kuudetta kertaa järjestettävä ympäristökasvatusviikko pureutuu tänä vuonna ilmasto teeman alla ilmastopäästöihin, hiilineutraalisuuteen ja luonnonmonimuotoisuuden arvostamiseen. Aihetta käsitellään lasten ja nuorten kanssa muun muassa työpajojen, luentojen, tapahtumien ja yritysvierailujen kautta. Ohjelmaa on tarjolla kaikille ikäryhmille päiväkotilaisista toisen asteen opiskelijoihin.