Ympäristökasvatusviikko

Ympäristönsuojeluyksikkö toteuttaa kestävää kehitystä mm. koordinoimalla vuosittain järjestettävän ympäristökasvatusviikon. Viikon tehtävänä on tutustuttaa lapset ja nuoret ympäristöön, luontoon, kierrätykseen, kestävään kehitykseen ja ympäristöteknologiaan liittyviin aiheisiin eri näkökulmista.

Viikon avulla halutaan edistää lasten ympäristötietoisuutta ja opastaa heitä kestäviin elämäntapoihin sekä luonnon arvostukseen. Ohjelma on maksutonta päiväkodeille, perhepäivähoitajille, esikouluille, ala- ja yläkouluille, lukiolle sekä ammattiopistolle.

Ympäristökasvatusviikko järjestettiin syyskuussa 2022

Ympäristönsuojelu organisoi lapsille ja nuorille suunnatun ympäristökasvatusviikon 5.-10.9.2022. Neljännen kerran järjestettävä ympäristökasvatusviikko keskittyi tänä vuonna vesistöihin. Aihetta käsiteltiin lasten ja nuorten kanssa muun muassa työpajojen, luentojen, tapahtumien ja yritysvierailujen kautta.

Tänä vuonna ympäristökasvatusviikon aikana pystyi vihkiytyä kalastuksen tai vesitutkimuksen saloihin, käydä opastetusti tutustumassa puropuistojemme monimuotoisuuteen tai tutustua hyvinvointia lisäävään kaupunkisuunnitteluun työpajan kautta. Luonto-Liiton asiantuntija jalkautui kouluihin kertomaan Itämeremme tilasta. Karjatilavierailulla päästiin silittämään pitkäkarvaista ylämaankarjaa.

Tänä vuonna järjestettiin myös ensimmäistä kertaa maksuton ja kaikille avoin koko perheen Pinnan alla -tapahtuma 10.9. Kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa.

Ympäristökasvatusviikon 2022 ohjelma (pdf)