Ympäristökasvatusviikko

Ympäristönsuojeluyksikkö toteuttaa kestävää kehitystä mm. koordinoimalla vuosittain järjestettävän ympäristökasvatusviikon. Viikon tehtävänä on tutustuttaa lapset ja nuoret ympäristöön, luontoon, kierrätykseen, kestävään kehitykseen ja ympäristöteknologiaan liittyviin aiheisiin eri näkökulmista.

Viikon avulla halutaan edistää lasten ympäristötietoisuutta ja opastaa heitä kestäviin elämäntapoihin sekä luonnon arvostukseen. Ohjelma on maksutonta päiväkodeille, perhepäivähoitajille, esikouluille, ala- ja yläkouluille, lukiolle sekä ammattiopistolle.

Ympäristökasvatusviikko järjestetään jälleen syyskuussa 2022

Järjestämme lapsille ja nuorille suunnatun ympäristökasvatusviikon 5.-10.9.2022. Neljännen kerran järjestettävä ympäristökasvatusviikko keskittyy tänä vuonna vesistöihin. Aihetta käsitellään lasten ja nuorten kanssa muun muassa työpajojen, luentojen, tapahtumien ja yritysvierailujen kautta. Tänä vuonna järjestetään myös ensimmäistä kertaa maksuton koko perheen Pinnan alla -tapahtuma 10.9. Kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa.