Ympäristökasvatusviikko

Ympäristönsuojeluyksikkö toteuttaa kestävää kehitystä mm. koordinoimalla vuosittain järjestettävän ympäristökasvatusviikon. Viikon tehtävänä on tutustuttaa lapset ja nuoret ympäristöön, luontoon, kierrätykseen, kestävään kehitykseen ja ympäristöteknologiaan liittyviin aiheisiin eri näkökulmista.

Viikon avulla halutaan edistää lasten ympäristötietoisuutta ja opastaa heitä kestäviin elämäntapoihin sekä luonnon arvostukseen. Ohjelma on maksutonta päiväkodeille, perhepäivähoitajille, esikouluille, ala- ja yläkouluille, lukiolle sekä ammattiopistolle.

Ympäristökasvatusviikko järjestetään jälleen syyskuussa 2023

Ympäristönsuojeluyksikkö toteuttaa lapsille ja nuorille suunnatun ympäristökasvatusviikon tänä syksynä 11.-16.9.2023. Viidettä kertaa järjestettävä ympäristökasvatusviikko keskittyy tänä vuonna muoviin ja kierrätykseen. Aihetta käsitellään lasten ja nuorten kanssa muun muassa työpajojen, luentojen, tapahtumien ja yritysvierailujen kautta. Ohjelmaa on tarjolla kaikille ikäryhmille päiväkotilaisista toisen asteen opiskelijoihin.

 

Kiertotalousteemaisen ympäristökasvatusviikon ohjelmassa pienimmille osallistujille on tarjolla mm. Roskisnallen kierrätysesitys ja vierailu Honkaniemen emolehmätilalla. Esi- ja alakoululaiset voivat osallistua myös Pirkanmaan Marttojen Jätejengi- nukketeatterinäytökseen. Yläkoululaisille, lukiolaisille ja ammattikoululaisille on suunniteltu sähkökoekalastusta Kyyniojalla sekä yritysvierailuja Revisolin ja Pirkanmaan jätehuollon Tarastenjärven toimipisteelle. Lisätietoa löydät Ohjelma_Ympäristökasvatusviikko 2023.