Hankkeet

Koulu toimii ja kehittää toimintaansa aktiivisesti VIP-verkostossa, vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkosto. Kehittämistoiminnan tavoitteena on yhdistää ja syventää vaativan erityisen tuen osaamisen aluellisia voimavaroja ja vastata nykyistä joustavammin ja monipuolisemmin verkoston piirissä olevien oppilaiden ja heidän opettajiensa tarpeisiin.