Hankkeet

PEDAGOGISEN JOHTAMISEN JA TIIMITYÖSKENTELYTAITOJEN KEHITTÄMINEN KOULUYHTEISÖSSÄ, ERASMUS+

Hanke on kaksi vuotinen 2016-18. EU:n myöntämä hankeraha on tarkoitettu henkilökunnan liikkuvuuteen ja yhteistyökouluna toimii Porkunin koulu Virossa. Koulujen henkilökunta tekee vastavuoroisia vierailuja ja osallistuu job shadowing-toimintaan. Job shadowing-jaksoihin osallistuu koululta sekä opettajia että ohjaajia. Tänä lukuvuonna Rajasalmesta osallistutaan kahteen erilliseen 5 päivän mittaiseen job shadowing- jaksoon ja Porkunin koulusta vieraillaan Rajasalmessa vastaavasti. Hankkeeseen liittyy myös yhteistä kouluttautumista

eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg

Erasmus+-projekti 2016-2018

”Pedagogisen johtamisen ja tiimityöskentelytaitojen kehittäminen kouluyhteisössä”

CIMO on myöntänyt koulullemme EU:n rahoittamaa Erasmus+ ohjelman mukaista hankerahaa vuosille 2016-2018. Hankeraha on henkilökunnan liikkuvuuteen suunnattua ja yhteistyökouluna on Porkunin koulu Virossa ( www.porkunikool.ee).

Rajasalmen ja Porkunin kouluista tehdään vastavuoroisia vierailujaksoja kouluihin. Tarkoituksena on, että henkilökunta osallistuu job shadowing-toimintaan. Tämä merkitsee arjen koulutyön seuraamista ja myös osallistumista kohdekoulun arkiseen luokkatyöskentelyyn. Job shadowing – toiminnan kautta kerätään ja verrataan kokemuksia ja pyritään kehittämään koulujen henkilöstön pedagogista johtamista ja tiimityöskentelyä. Tavoitteena on, että hanke vahvistaa opettajien pedagogista johtajuutta ja ohjaajat saavat uusia näkökulmia opettajan työparina toimimiseen ja tiimityöskentelyyn. Uskomme, että vahvistunut aikuisten tiimityöskentely ja tavoitteellisuus opetustyön kehittämisessä vastaa oppilaiden yksilöllisiin opetuksellisiin tarpeisiin ja antaa myös mahdollisuuden oppilaiden välisen vuorovaikutuksen monipuoliseen kehittämiseen.

Kahden vuoden aikana Rajasalmelta osallistutaan 4 erilliseen job shadowing-jaksoon, jotka ovat n 5 päivän mittaisia. Porkunin koulun henkilökuntaa tulee Rajasalmelle myöskin vastaavasti. Rajasalmelta job shadowing – jaksoihin osallistuu sekä opettajia että ohjaajia. Hankkeeseen liittyy myös yhteistä kouluttautumista; Porkunissa oli lokakuussa 2016 jo Mindfulness – koulutus ja Rajasalmella järjestetään marraskuussa 2016 Valteri-verkoston kautta koulutusta tiimityöskentelyyn.

Rajasalmella on tehty henkilökunnalle alustava kysely pedagogisesta johtamisesta ja tiimityöskentelystä. Tämä kysely tehdään uudelleen myös keväällä 2017 ja keväällä 2018. Kysely tukee hankkeen vaikuttavuuden seurantaa. Hankkeesta tehdään loppuraportti ja tuen rahoituksen käyttöä seurataan CIMOsta.

Päivi Mäkelä

Erasmus + project between the school of Rajasalmi (Finland) and the school of Porkuni (Estonia) 2016-2018

Our students have a lot of special needs. They need support in learning, communication, social and practical skills. The teaching our students requires a succesful teamwork. The aim of our project is to develop the school faculties teamwork: interaction, trust and working together for a common goal.

Central to our project is to strenghten both our teachers pedagogical leadership and support special needs assistants cooperation with teachers. The main content of the project is job shadowing and observation between the partner schools. The faculties of the schools participate in class-room work in the schools which are part of the project. The faculties get new viewpoints to the classroom work and are able to develop new team work and teaching methods through shared conservation on the observations that have been made during the visits.

Besides the job shadowing the participating schools write a blog in collaboration which discusses the different aspects of the project.

The schools organize team work days together. The knowledge obtained through these training days will be use to develop team work skills and teaching methods. The better pedagogical leadership obtained by the teachers shows faculties stronger commitment in each students`individual learning goals and the classes common goals. Special needs assistants can share their experiences and observations with collagues in Estonia. By sharing experiences they can develop their own work at the classrooms. Better teamwork answers in each students individul educational needs. Better teamwork of the adults also leads to a better interaction between students.

The project also helps us to improve our language skills and cultural knowledge. Our students can also improve their cultural knowledge by doing exercises with Estonians.

Contact person Päivi Mäkelä

paivi.makela@nokiankaupunki.fi