Hankkeet

PEDAGOGISEN JOHTAMISEN JA TIIMITYÖSKENTELYTAITOJEN KEHITTÄMINEN KOULUYHTEISÖSSÄ, ERASMUS+

Hanke on kaksi vuotinen 2016-18. EU:n myöntämä hankeraha on tarkoitettu henkilökunnan liikkuvuuteen ja yhteistyökouluna toimii Porkunin koulu Virossa. Koulujen henkilökunta tekee vastavuoroisia vierailuja ja osallistuu job shadowing-toimintaan. Job shadowing-jaksoihin osallistuu koululta sekä opettajia että ohjaajia. Tänä lukuvuonna Rajasalmesta osallistutaan kahteen erilliseen 5 päivän mittaiseen job shadowing- jaksoon ja Porkunin koulusta vieraillaan Rajasalmessa vastaavasti. Hankkeeseen liittyy myös yhteistä kouluttautumista