Saavutettavuusseloste

Nokian kaupunki pyrkii takaamaan Nokiankaupunki.fi-sivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Nokiankaupunki.fi-sivustoa.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkopalvelu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 • Kaikkien kuvituskuvien tekstivastineet eivät ole tyhjiä. (WCAG 1.1.1)
 • Taustakuvien fall-back -taustavärin ja valkoisen tekstin välinen kontrasti ei ole riittävä. (WCAG 1.4.3)
 • Kartalla käytettävien merkintöjen kontrasti on heikko ja eri merkintöjä on vaikea erottaa toisistaan. (WCAG 1.4.11)
 • Päänavigaatiossa ja vasemman reunan navigaatiossa avoinna olevaa kohdetta ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)
 • Sivun sisäisen hakutoiminnon Hae-painikkeen ja kategoriavalintojen käyttämisessä näppäimistöllä on ongelmia. (WCAG 2.1.1)
 • Sivujen sisäisessä otsikkohierarkiassa on pieniä epäjohdonmukaisuuksia. (WCAG 1.3.1)
 • Taulukoissa ei ole ohjelmallisesti merkitty otsikkoaluetta eikä otsikkosoluja otsikoiksi. Lisäksi sisältösoluja ei ole teknisesti yhdistetty otsikoihin. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)
 • Lomakekenttien nimilapuissa (label) on pieniä puutteita. (WCAG 1.1.1, 4.1.2)
 • Päivämääräkenttä vaatii syötteen tietyssä formaatissa, joka ei ole Suomessa vakiintunut. Kenttä ei anna virheilmoitusta väärin syötetystä päivämäärästä. (WCAG 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3)
 • Palvelukartta ei ole käytettävissä näppäimistöllä eikä sen sisältö ole täysin tarjolla vaihtoehtoisella tavalla. (WCAG 1.1.1, 2.1.1)
 • Sivun sisäisten karttojen (esim. Leikkipuistot) sisältö ei ole helposti tarjolla vaihtoehtoisessa muodossa (WCAG 1.1.1, 2.1.1)
 • Office-ohjelmilla tuotetuissa asiakirjoissa on useita saavutettavuusongelmia (WCAG 1.1.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.4.3). Tarvittaessa voit pyytää tiedostoja saavutettavassa muodossa saavutettavuuspalaute-lomakkeella.

Edellä esitetyt puutteet saavutettavuudessa pyritään korjaamaan vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Sovellettava lainsäädäntö ei koske tiettyjä sisältöjä

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavia, koska sovellettava lainsäädäntö (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ei kata niitä:

 • Upotettujen videoiden sisältö ei ole tarjolla tekstitettynä tai kuvailutulkkauksen avulla. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa.
 • Sivustolla on ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja, jotka eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 21.9.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. Seloste on päivitetty 8.12.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Otamme vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia sivuston saavutettavuuteen liittyen. Vastaamme palautteeseen 14 päivän kuluessa.

Voit antaa palautetta seuraavien kanavien kautta:

verkkolomakkeella: Saavutettavuuspalaute

tai sähköpostilla: kirjaamo(at)nokiankaupunki.fi.

Saavutettavuudesta Nokian kaupungilla vastaavat:

 • nokiankaupunki.fi-sivujen tekninen toteutus ja käyttöliittymä: hallintopalvelut
 • nokiankaupunki.fi-verkkosivujen sisältö: kukin palvelualue omien sivujensa osalta
 • muut verkkopalvelut ja -sivustot: palvelun omistava yksikkö tai palvelualue.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta verkkosivuston ylläpitäjälle edellä mainitun palvelukanavan kautta. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
vaihde 0295 016 000