Saavutettavuusseloste

Nokian kaupunki pyrkii takaamaan Nokiankaupunki.fi-sivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Nokiankaupunki.fi-sivustoa.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkopalvelu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

  • Kartalla käytettävien merkintöjen kontrasti on heikko ja eri merkintöjä on vaikea erottaa toisistaan. (WCAG 1.4.11)
  • Palvelukartta ei ole käytettävissä näppäimistöllä eikä sen sisältö ole täysin tarjolla vaihtoehtoisella tavalla. (WCAG 1.1.1, 2.1.1)
  • Sivun sisäisten karttojen (esim. Leikkipuistot) sisältö ei ole helposti tarjolla vaihtoehtoisessa muodossa (WCAG 1.1.1, 2.1.1)
  • Office-ohjelmilla tuotetuissa asiakirjoissa on useita saavutettavuusongelmia (WCAG 1.1.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.4.3). Tarvittaessa voit pyytää tiedostoja saavutettavassa muodossa saavutettavuuspalaute-lomakkeella.

Sivuston saavutettavuusongelmia korjataan päivitysten ja sisällön uusimisen yhteydessä. Karttojen osalta selvitystyö saavutettavuusongelmien korjaamisaikataulusta on kesken. Osa karttapalveluissa olevista saavutettavuusongelmista täyttää kohtuuttoman rasitteen määritelmän.

Sovellettava lainsäädäntö ei koske tiettyjä sisältöjä

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavia, koska sovellettava lainsäädäntö (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ei kata niitä:

  • Upotettujen videoiden sisältö ei ole tarjolla tekstitettynä tai kuvailutulkkauksen avulla. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa.
  • Sivustolla on ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja, jotka eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 21.9.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. Seloste on päivitetty 17.8.2023.

Palaute ja yhteystiedot

Otamme vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia sivuston saavutettavuuteen liittyen. Vastaamme palautteeseen 14 päivän kuluessa.

Voit antaa palautetta seuraavien kanavien kautta:

verkkolomakkeella: Saavutettavuuspalaute

tai sähköpostilla: kirjaamo(at)nokiankaupunki.fi.

Saavutettavuudesta Nokian kaupungilla vastaavat:

  • nokiankaupunki.fi-sivujen tekninen toteutus ja käyttöliittymä: hallintopalvelut
  • nokiankaupunki.fi-verkkosivujen sisältö: kukin palvelualue omien sivujensa osalta
  • muut verkkopalvelut ja -sivustot: palvelun omistava yksikkö tai palvelualue.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta verkkosivuston ylläpitäjälle edellä mainitun palvelukanavan kautta. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
vaihde 0295 016 000