Tietokoneen lainaussopimus

Kannettavan tietokoneen käyttöönottosopimus

Toisen asteen maksuttomuuden myötä Nokian lukio tarjoaa uusille opiskelijoille käyttöön henkilökohtaisen päätelaitteen opiskelun ajaksi.

 

Nokian kaupungin lainaaman laitteen käyttöehdot

 

Tiivistelmä:

 • Laitteen omistusoikeus on Nokian kaupungilla.
 • Laite on opiskelijalla käytössä niin kauan kuin hänellä on opiskeluoikeus Nokian lukiossa. Laite voidaan nollata tarvittaessa.
 • Opiskelija vastaa laitteelle tai oheislaitteille tahallisesti tai tuottamuksellaan aiheuttamastaan vahingosta.
 • Vioittuneen laitteen korjaus vain lukion oman teknisen tuen kautta! Laita Wilma-viesti Jutelle (Ruuska Jussi).

 

Opiskelija

Nokian kaupunki lainaa opiskelijalle kaupungin omistaman kannettavan tietokoneen opiskelijan lukioopintoja varten. Opiskelija on laitteen  haltija ja vastuussa siitä koko laina-ajan. Laitetta koskien noudatetaan alla lueteltuja sääntöjä ja ehtoja. Tämän sopimuksen  allekirjoittaminen tarkoittaa, että opiskelija sitoutuu noudattamaan kyseisiä sääntöjä ja ehtoja.

 1. Laite on tarkoitettu opiskelijan henkilökohtaiseksi opiskeluvälineeksi. Opiskelija ei saa luovuttaa laitetta kenenkään muun käyttöön tai hallintaan.
 2. Opiskelijan on käytettävä laitetta siten, että hän ei riko lakeja, hyviä tapoja eikä oppilaitoksen järjestyssääntöjä.
 3. Opiskelijan on kuljetettava ja säilytettävä laitetta asiaankuuluvalla varovaisuudella.
 4. Opiskelija vastaa laitteelle tai oheislaitteille tahallisesti tai tuottamuksellaan aiheuttamastaan vahingosta tässä sitoumuksessa ja vahingonkorvauslaissa määritellyllä tavalla. Mikäli laite vahingoittuu, katoaa tai varastetaan, on opiskelija ja/tai hänen huoltajansa aina korvausvelvollinen. Korvauksen enimmäismäärä on 900 €. Suositellaan ottamaan erillinen vakuutus tai varmistamaan esimerkiksi oman kotivakuutuksen ehdot. Mikäli laite vahingoittuu koulupäivän aikana, tulee vahingoittumisesta ilmoittaa välittömästi oppilaitoksen henkilökunnalle. Jos ilmoitus vahingosta viivästyy, tulkitaan vahinko tuottamukselliseksi tai tahalliseksi vahingon teoksi. Tällöin korvausvelvollisuus on automaattisesti opiskelijalla. Laitetta ei saa jättää vartioimatta tai näkyville autoon tai muuhun kulkuneuvoon tai julkiseen tilaan. Jos laite katoaa tai varastetaan, tulee siitä ilmoittaa välittömästi oppilaitoksen henkilökunnalle ja tehdä tarvittaessa rikosilmoitus. Laitteen vahingoittumisesta tai katoamisesta on tehtävä oppilaitokselle kirjallinen selvitys.
 5. Nokian kaupunki vastaa laitteen toimittamisesta huoltoon ja korjaukseen. Laitteella on kolmen vuoden takuu.
 6. Laite on etähallinnassa. Laitteeseen ladataan ensisijaisesti kaupungin/oppilaitoksen määräämiä sovelluksia oppilaitoksen hallinnoimana. Keskitetysti asennettavat sovellukset eivät edellytä toimenpiteitä opiskelijalta. Kaupunki vastaa siitä, että keskitetysti asennettavat sovellukset eivät riko lakeja taikka kolmansien osapuolien oikeuksia ja että ne ovat hyvän tavan mukaisia. Opiskelija ei saa poistaa keskitetysti asennettuja sovelluksia.
 7. Nokian kaupungin sivistyspalvelujen ja tietohallinnon työntekijöillä on ongelmatapauksissa oikeus tutkia laitteen asetuksia.
 8. Laina-aika päättyy, kun opiskelijan opinnot Nokian lukiossa päättyvät. Laina-ajan päättyessä laite, virtalähde ja muut oheistarvikkeet on palautettava oppilaitokseen. Palautuksesta ohjeistetaan opiskelijaa erikseen. Laina-ajasta riippumatta oppilaitoksella on oikeus ottaa laite pois opiskelijalta, joka ei noudata laitetta koskevia käyttöehtoja.

 

Huoltaja

Opiskelija saa yllä esitetyllä tavalla lainaksi Nokian kaupungin omistaman kannettavan tietokoneen opiskeluaan varten. Opiskelija on laitteen haltija ja vastuussa siitä koko laina-ajan. Laitteen käyttö on osa normaalia lukio-opetusta. Esimerkiksi oppikirjat ovat isolta osalta  digitaalisia ja erillistä laskinta ei enää tarvita. Samaa laitetta käytetään myös ylioppilaskirjoituksiin. Jotta opiskelija voi saada laitteen  käyttöönsä, on hänen sitouduttava yllä esitettyihin sääntöihin ja ehtoihin. Lisäksi edellytyksenä on, että alaikäisen opiskelijan huoltaja hyväksyy alla olevat ehdot ja sitoutuu osaltaan niitä noudattamaan. Huoltaja hyväksyy sen, että opiskelija sitoutuu laitteen käyttöä koskeviin sääntöihin ja ehtoihin. Huoltaja varmistaa, että opiskelija lukee ja ymmärtää säännöt ja ehdot.

 1. Huoltaja sitoutuu yhdessä opiskelijan kanssa ilmoittamaan oppilaitokselle laitteen vahingoittumisesta tai katoamisesta ja tekemään tarvittaessa katoamisesta rikosilmoituksen. Huoltaja sitoutuu yhdessä opiskelijan kanssa tekemään vahingoittumisesta tai katoamisesta oppilaitokselle kirjallisen  selvityksen.
 2. Laitteen ollessa yhteydessä koulun wlan-verkkoon, on voimassa Nokian kaupungin palomuuri ja haitallisten sivujen suodatus. Laitteen ollessa yhteydessä muuhun kuin kunnan wlan-verkkoon (esim. kodin wlan-verkko tai mobiililaitteesta jaettu wlan-verkko), tapahtuu haitallisten sivujen suodatus tämän muun verkon tietoturva-asetusten mukaisesti.
 3. Nokian kaupunki pidättää oikeuden tehdä tähän sopimukseen muutoksia tarvittaessa kesken lukuvuoden. Tällöin huoltajalle toimitetaan uusi sopimus allekirjoitettavaksi.

 

Hyväksyn yllä olevan käyttösopimuksen ja olen käynyt käyttösopimuksen sisällön läpi huollettavani (lainaajan) kanssa.