Oppilaanohjaus

Vuosiluokilla 1–6 oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa.

Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa. Vuosiluokilla 1-2 ohjauksella edistetään oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä sekä tuetaan vähitellen kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista.

Vuosiluokilla 3-6 oppilaanohjaus tukee oppilaita ottamaan vastuuta elämästään, opiskelustaan, valinnoistaan sekä toiminnastaan ryhmän ja lähiyhteisönsä aktiivisena jäsenenä. Oppimisympäristönä oman kouluyhteisön ja lähiympäristön lisäksi voivat toimia lähiseudun yritykset ja muut yhteistyötahot. Oppilaanohjauksen kautta oppilaat tutustuvat lähiseudun ammatteihin, työpaikkoihin ja elinkeinoelämään.