Terveyttä ja toimintakykyä edistävän toiminnan toiminta-avustus

Nokian kaupungin hyvinvointi-ja vapaa-aikajaosto jakaa vuosittain hakemusta vastaan toiminta-avustusta terveyttä ja toimintakykyä edistävään toimintaan.

Hyvinvointialuemuutoksen vaikutuksen myötä osa järjestöistä hakee avustusta toimintaansa Pirkanmaan hyvinvointialueelta 2023 alkaen:

Järjestöille, jotka ovat hakeneet aiemmin Nokian kaupungilta toiminta-avustusta ja jotka vuodesta 2023 alkaen hakevat yleisavustusta Pirkanmaan hyvinvointialueelta (Pirha) on lähetetty muutoksesta sähköpostia Nokian kaupungilta. Pirkanmaan hyvinvointialueelta yleisavustusta hakevat järjestöt:

Pirkanmaan hyvinvointialueen kohdeavustuksien haku alkaa 15. toukokuuta 2023, sivun alaosassa lisätietoa.

•Potilas-, vammais-, omais- ja kriisityötä tekevien järjestöjen toiminta (vertaistuki, neuvonta ja ohjaus)

•Mielenterveyskuntoutujien tuki

•Päihdeongelmaisten tuki

•Sote-järjestöjen verkostojärjestöt

Hyvinvointialue on julkaissut hakuohjeet ( liite sivun oikeassa reunassa)

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston alaiset avustukset vuonna 2023

 

Nokian kaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston alaiset toiminta-avustukset olivat haettavissa maaliskuun aikana. Hakuaika oli 1.-29.3.2023. Haku päättyi 29.3.2023 klo 12.

Pakolliset liitteet toivotaan liitettäväksi E-lomakkeeseen, toiminta-kertomus 2022, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023, mutta viimeisimmät valmistuneet tilinpäätöstiedot (tase, tuloslaskelma, toiminnantarkastukertomus) voidaan toimittaa vapaa-aikapalveluiden toimistoon myöhemmin sähköpostin liitteenä pdf-muodossa osoitteeseen hyvinvointijavapaa-aika@nokiankaupunki.fi tai paperisena hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimistoon, kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Välikatu 11, 37100 Nokia, kuitenkin viimeistään 6.4.2023 klo 12:00 mennessä.

Huomioi E-lomaketta täyttäessäsi, että liitteet kannattaa lisätä  vasta kun olet lähettämässä lomakkeen, välitallennus ei säilytä isoja liitteitä.

Avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan. Väärien tietojen antamisesta voidaan evätä toiminta-avustus kokonaan. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei huomioida. Mikäli kaupungilla on laskusaatavia avustusta hakevalta yhdistykseltä tai seuralta, kuitataan saatavat ennen toiminta-avustuksen maksamista.

Kyläyhdistysten toiminta-avustukset haetaan keväisin kaupunkikehityslautakunnalta. Lisätietoja antaa elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen. tiina.laakkonen@nokiankaupunki.fi

Pirkanmaan hyvinvointialueen kohdeavustuksien haku alkaa 15. toukokuuta

Pahoittelut. Tämä lomake ei ole enää saatavilla.