Hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävän toiminnan toiminta-avustus

Nokian kaupungin hyvinvointi-ja vapaa-aikajaosto jakaa vuosittain hakemusta vastaan toiminta-avustusta hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään toimintaan. Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi uudet avustusohjeet ja ne astuivat voimaan 1.1.2024.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston alaiset avustukset vuonna 2024

Nokian kaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston alaiset toiminta-avustukset ovat haettavissa maaliskuun aikana. Hakuaika on 1.-28.3.2024 ja haku päättyy 28.3.2024 klo 12. Lomake hakemuksen tekemiseksi tulee tämän sivun alareunaan hakuajan alettua.

Pakolliset liitteet toivotaan liitettäväksi E-lomakkeeseen, toiminta-kertomus 2023, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024, mutta viimeisimmät valmistuneet tilinpäätöstiedot (tase, tuloslaskelma, toiminnantarkastukertomus) voidaan toimittaa vapaa-aikapalveluiden toimistoon myöhemmin sähköpostin liitteenä pdf-muodossa osoitteeseen hyvinvointijavapaa-aika@nokiankaupunki.fi tai paperisena hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimistoon, kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Välikatu 11, 37100 Nokia, kuitenkin viimeistään 5.4.2024 klo 12:00 mennessä.

Huomioi E-lomaketta täyttäessäsi, että liitteet kannattaa lisätä  vasta kun olet lähettämässä lomakkeen, välitallennus ei säilytä isoja liitteitä.

Avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan. Väärien tietojen antamisesta voidaan evätä toiminta-avustus kokonaan. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei huomioida. Mikäli kaupungilla on laskusaatavia avustusta hakevalta yhdistykseltä tai seuralta, kuitataan saatavat ennen toiminta-avustuksen maksamista.

Pirhan myöntämät järjestöavustukset

Lisätietoa hakuajoista vuoden 2024 Pirhan järjestöavustuksiin:
https://www.pirha.fi/jarjestoyhteistyo/avustukset

Vuoden 2024 Pirhan yleisavustusten hakuaika oli 15.11.-14.12.2023. Pirhan kohdeavustusten hakuaika on vuoden 2024 alkupuolella, tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin Pirhan sivuilla.

Järjestöille, jotka ovat hakeneet aiemmin Nokian kaupungilta toiminta-avustusta ja jotka vuodesta 2023 alkaen ovat hakeneet yleisavustusta Pirkanmaan hyvinvointialueelta (Pirha) on lähetetty muutoksesta sähköpostia Nokian kaupungilta.

Hyvinvointialuemuutoksen vaikutuksen myötä osa nokialaisista järjestöistä hakee avustusta toimintaansa Pirkanmaan hyvinvointialueelta:

• Potilas-, vammais-, omais- ja kriisityötä tekevien järjestöjen toiminta (vertaistuki, neuvonta ja ohjaus)
• Mielenterveyskuntoutujien tuki
• Päihdeongelmaisten tuki
• Sote-järjestöjen verkostojärjestöt

Järjestöille, jotka ovat hakeneet aiemmin Nokian kaupungilta toiminta-avustusta ja jotka vuodesta 2023 alkaen ovat hakeneet yleisavustusta Pirkanmaan hyvinvointialueelta (Pirha) on lähetetty muutoksesta sähköpostia Nokian kaupungilta.

Pahoittelut. Tämä lomake ei ole enää saatavilla.