Kodin ja koulun yhteistyö

Tärkeä osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä on viikottainen viestintä ja keskustelut oppilasasioista. Vuosittain järjestettävänä kodin ja koulun päivänä vanhemmat pääsevät itse osallistumaan koulupäivään huollettavansa kanssa. Joka syksy järjestetään myös vanhempainilta.

Vanhempainyhdistyksen toimintaan osallistumalla voit vaikuttaa kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja olla mukana tapahtumajärjestelyissä. Vanhempainyhdistyksen tapaamisiin ovat kaikki koulun oppilaiden vanhemmat ja huoltajat tervetulleita!
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja toimii Emilia Vuorinen.