Maaseutupalvelut

Maaseutuelinkeinoviranomaiset huolehtivat maaseutuelinkeinolain ja muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten, päätösten sekä Euroopan Unionin säädösten täytäntöönpanosta kuntatasolla. Keskeisimpiä tehtäviä ovat maataloustukiasioiden hoitaminen, maaseutuyritysten kehittäminen, valvonta- ja tarkastustehtävien sekä vahinkoarvioiden suorittaminen.

Nokian kaupungin maaseutuasioista vastaa Lempäälän kunnan maaseutuhallinto. Maaseutuasiamiehenä Nokian ja Vesilahden alueella on Eila Jaakkola, p. 050 383 9434, eila.jaakkola@lempaala.fi .

Lomituspalveluita Nokian kaupungin alueella hoitaa Sastamalan kaupungin Lomituspalvelut.