Hankkeet

Koskenmäki-Tervasuon  koulun kielikasvatushanke KIKATUS

Nokian kaupunki sai lukuvuodelle 2017-2018 valtionapurahaa kieltenopetuksen varhentamiseen, monipuolistamiseen ja kehittämiseen. Hankkeen jatkorahoitussuunnitelman mukaisesti  Koskenmäki-Tervasuon ja Alhoniityn kouluilla opetetaan vieraita kieliä varhennetusti lisäämällä poikkeuksellisesti viikkotuntimäärää ja lisäämällä jakotunteja.  Hankkeen tavoitteena on myös kouluttaa opettajia ja kehittää kieli- ja globaalikasvatusta sekä tuottaa ja koota materiaaleja ja ideoita opetusta varten.  Hanketta koordinoi Nokialla Elina Luoma. Ohjausryhmässä ovat Koskenmäen koulun edustajina Pirjo Mäkinen, Leena Åkerberg ja Jaana Varis.

Koskenmäki-Tervasuolla KIKATUS-hanketta toteutetaan 1. ja 2. luokilla viikoittaisella englannin tunnilla. 3. luokilla on tunti viikossa Kielimaistiaisia: lapset tutustuvat vuoden aikana mm. saksan, ranskan, venäjän, espanjan, portugalin ja viron kieliin ja samalla eri  maiden kulttuureihin. 5. luokalla kukin luokka saa tutustua ruotsiin jo etukäteen ennen 6. luokkaa.

Liikkis-hanke

Koskenmäen koulu on mukana kaupungin liikuntakasvatusta edistävässä Liikkis-hankkeessa mm. välituntiliikunnan aktivoinnin  osalta. Hankkeen toteutuksesta tehdään erillinen suunnitelma. Yhdysopettajana toimii Maarit Käppi.

Ällienjakomo-hanke ja tutor-hanke

Koskenmäki-Tervasuon koulu on mukana opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tukemiseen keskittyvässä Ällienjakomo-hankeessa tieto-ja viestintäteknologian osaamisen osa-alueella. Hankkeessa yhteysopettaja Pekka Voltti  luotsaa oppilaiden digiagenttiryhmää, jotka tukevat luokissa tvt-taitojen opettamista.

Koulu on myös mukana koko kaupungin TVTn pedagogisen käytön edistämiseen keskittyvässä Tutor-hankkeessa. Vastuuopettaja on Pekka Voltti.