Hankkeet

SOLID-tutkimus

Koskenmäen koulu osallistuu SOLID-tutkimukseen lukuvuoden 2022-23 aikana. Tutkimus on tarkoitettu 4.-6.-luokkalaisille oppilaille.
Tutkimus on Turun yliopiston toteuttama.
Lisätietoa projektista: SOLID-projekti

”Lapsenne koulu osallistuu Turun yliopiston toteuttamaan SOLID-tutkimukseen, jossa selvitetään, miten lapset ja nuoret voivat parhaalla mahdollisella tavalla puolustaa kiusaamisen uhreja. Tutkimukseen osallistuvat oppilaat vastaavat kyselyyn kolmesti lukuvuonna 2022–2023, ja kyselyt toteutetaan koulupäivän aikana. Ensimmäinen kysely toteutetaan syyskuussa 2022. Kukin oppilas tarvitsee huoltajan suostumuksen osallistuakseen tutkimukseen. Kaikkien oppilaiden vastaukset ovat tärkeitä, ja toivommekin, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori osallistuu tutkimukseen. Tutkimussuostumuksen voi antaa suomeksi tai englanniksi.”

Kyselyiden aikataulu:

SOLID SURVEY

Ensimmäinen kysely: 26.9–7.10.

Toinen kysely: 16.–27.1.

Kolmas kysely: 3.–14.4.