Kulttuurin tekijöille

Nokian kaupunki tukee taiteen ja kulttuurin tekijöitä monin tavoin.

Vuokraamme tiloja kulttuuritoimintaan, tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiseen. Ylläpidämme järjestöhakemistoa ja tapahtumakalenteria, joissa tekijät voivat kertoa toiminnastaan yleisölle. Meiltä saat myös käytännön neuvoja kulttuuritilaisuuksien tai hankkeiden toteuttamiseen Nokialla.

Voit hakea kulttuuritoimintaan taloudellista tukea: Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahasto myöntää apurahoja tieteen ja taiteen ammattilaisille. Vapaa-aikajaosto myöntää toiminta-avustusta kulttuurijärjestöille ja projektitukea yksityisille ja yhteisöille.

Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahasto

Voit hakea Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahaston apurahaa vuosittain tammikuussa. Hae apurahaa Alfred Kordelinin säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Ehdotukset apurahojen saajista tekee rahaston toimikunta. Päätökset apurahan saajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus maaliskuussa.

Rahaston tarkoituksena on edistää Nokian taide- ja kulttuurielämää ja vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä. Varoilla tuetaan Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, Nokiaan paikkakuntana liittyvää tieteellistä tutkimusta, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimista ja näiden kunnostustoimien tekemistä, sekä julkisen kaupunkitilan merkittävien taidehankintojen rahoittamista. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja tieteen ja taiteen ammattilaisille.

Vuonna 2017 perustetun rahaston peruspääoma on 400 000 euroa, josta Alfred Kordelinin säätiö lahjoitti 200 000 euroa ja Nokian kaupunki 200 000 euroa. Säätiölle voi tehdä lahjoituksia.

Kulttuurin toiminta-avustus ja projektituki

Voit hakea toiminta-avustusta vuosittain maaliskuussa. Sitä voivat saada yhdistykset, joiden ensisijaisena tehtävänä on edistää taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Yhdistyksen tulee olla rekisteröity Nokialla tai sen toiminnan tulee sijoittua Nokialle.

Projektitukea voit hakea ympäri vuoden. Se on tarkoitettu yksityisille henkilöille ja yhteisöille Nokialla järjestettävien kulttuuritapahtumien tai Nokiaan paikkakuntana kohdistuvien kulttuurihankkeiden kuluihin. Tulea voi saada myös Nokiaan liittyvien kotiseutujulkaisujen tuottamiseen.

Kulttuuripalkinto

Vapaa-aikajaosto antaa vuosittain kulttuuripalkinnon nokialaiselle henkilölle tai yhteisölle ansioista Nokian taide- tai muun kulttuurielämän edistämiseksi tai merkittävästä kulttuuriteosta. Kulttuuripalkinto voidaan jakaa usean henkilön kesken. Palkinnon voi saada vain kerran. Voit toimittaa esityksen palkinnon saajaksi vapaa-aikapalvelujen toimistoon. Esityksessä on oltava kirjalliset perustelut.