Kulttuurin tekijöille

Nokian kaupunki tukee taiteen ja kulttuurin tekijöitä monin tavoin.

Vuokraamme tiloja kulttuuritoimintaan, tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiseen. Ylläpidämme yhdistyshakemistoa ja tapahtumakalenteria, joissa tekijät voivat kertoa toiminnastaan yleisölle. Meiltä saat myös käytännön neuvoja kulttuuritilaisuuksien tai hankkeiden toteuttamiseen Nokialla.

Voit hakea kulttuuritoimintaan taloudellista tukea: Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahasto myöntää apurahoja tieteen ja taiteen ammattilaisille. Vapaa-aikajaosto myöntää toiminta-avustusta kulttuurijärjestöille ja projektitukea yksityisille ja yhteisöille.

Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahasto

Rahaston tarkoituksena on edistää Nokian taide- ja kulttuurielämää ja vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä. Varoilla tuetaan Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, Nokiaan paikkakuntana liittyvää tieteellistä tutkimusta, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimista ja näiden kunnostustoimien tekemistä, sekä julkisen kaupunkitilan merkittävien taidehankintojen rahoittamista. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja tieteen ja taiteen ammattilaisille.

Lisätietoja ja apurahan hakuohjeet Alfred Kordelinin säätiön verkkosivuilta sekä Nokian kaupungin rahastoa esittelevältä sivulta.

Kulttuurin toiminta-avustus ja projektituki

Voit hakea toiminta-avustusta vuosittain maaliskuussa. Sitä voivat saada yhdistykset, joiden ensisijaisena tehtävänä on edistää taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Yhdistyksen tulee olla rekisteröity Nokialla tai sen toiminnan tulee sijoittua Nokialle.

Projektitukea voit hakea ympäri vuoden. Se on tarkoitettu yksityisille henkilöille ja yhteisöille Nokialla järjestettävien kulttuuritapahtumien tai Nokiaan paikkakuntana kohdistuvien kulttuurihankkeiden kuluihin. Tulea voi saada myös Nokiaan liittyvien kotiseutujulkaisujen tuottamiseen.

Kulttuuripalkinto

Vapaa-aikajaosto antaa vuosittain kulttuuripalkinnon nokialaiselle henkilölle tai yhteisölle ansioista Nokian taide- tai muun kulttuurielämän edistämiseksi tai merkittävästä kulttuuriteosta. Kulttuuripalkinto voidaan jakaa usean henkilön kesken. Palkinnon voi saada vain kerran. Voit toimittaa esityksen palkinnon saajaksi vapaa-aikapalvelujen toimistoon. Esityksessä on oltava kirjalliset perustelut.