Kulttuurin tekijöille

Nokian kaupunki tukee taiteen ja kulttuurin tekijöitä monin tavoin.

  • Vuokraamme tiloja kulttuuritoimintaan, tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiseen.
  • Ylläpidämme verkkosivuillamme yhdistyshakemistoa ja tapahtumakalenteria, joissa tekijät voivat kertoa toiminnastaan yleisölle.
  • Kulttuuritorit kokoavat taiteen ja kulttuurin ammattilaiset, yhdistykset ja erilaiset toimijat sekä yksittäiset kuntalaiset koolle 2 – 4 vuodessa. Tulevista kokoontumisista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja somekanavissaa, tapaamisten muistiot löytyvät tämän sivun tiedostoista.
  • Seudullinen Kulttuuripankki -verkkopalvelu tarjoaa markkinointikanavan ammattimaisesti toimivien kulttuurin ja taiteen tekijöiden palveluille.
  • Voit hakea kulttuuritoimintaan taloudellista tukea: Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahasto myöntää apurahoja tieteen ja taiteen ammattilaisille. Vapaa-aikajaosto myöntää toiminta-avustusta kulttuurijärjestöille ja projektitukea yksityisille ja yhteisöille.
  • Meiltä saat myös käytännön neuvoja kulttuuritilaisuuksien tai hankkeiden toteuttamiseen Nokialla.

Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahasto

Rahaston tarkoituksena on edistää Nokian taide- ja kulttuurielämää ja vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä. Varoilla tuetaan Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, Nokiaan paikkakuntana liittyvää tieteellistä tutkimusta, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimista ja näiden kunnostustoimien tekemistä, sekä julkisen kaupunkitilan merkittävien taidehankintojen rahoittamista. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja tieteen ja taiteen ammattilaisille.

Lisätietoja ja hakuohjeet Alfred Kordelinin säätiön verkkosivuilta.

Kulttuurin toiminta-avustus ja projektituki

Voit hakea toiminta-avustusta vuosittain maaliskuussa. Sitä voivat saada yhdistykset, joiden ensisijaisena tehtävänä on edistää taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Yhdistyksen tulee olla rekisteröity Nokialla tai sen toiminnan tulee sijoittua Nokialle.

Projektitukea voit hakea ympäri vuoden. Se on tarkoitettu yksityisille henkilöille ja yhteisöille Nokialla järjestettävien kulttuuritapahtumien tai Nokiaan paikkakuntana kohdistuvien kulttuurihankkeiden kuluihin. Tulea voi saada myös Nokiaan liittyvien kotiseutujulkaisujen tuottamiseen.

Kulttuuripalkinto

Vapaa-aikajaosto antaa vuosittain kulttuuripalkinnon nokialaiselle henkilölle tai yhteisölle ansioista Nokian taide- tai muun kulttuurielämän edistämiseksi tai merkittävästä kulttuuriteosta. Kulttuuripalkinto voidaan jakaa usean henkilön kesken. Palkinnon voi saada vain kerran. Voit toimittaa esityksen palkinnon saajaksi vapaa-aikapalveluiden toimistoon. Esityksessä on oltava kirjalliset perustelut.

Pirkanmaan Kulttuuripankki

Pirkanmaan kulttuuripankki on uusi maksuton verkkopalvelu, joka tuo näkyviin alueen kulttuurin- ja taiteentekijät sekä heidän tilattavat palvelunsa. Kutsumme nyt pirkanmaalaisia, ammattimaisesti toimivia taiteilijoita, tuottajia, kulttuuri- ja taideyhteisöjä sekä taidelaitoksia rekisteröitymään ja paketoimaan palveluitaan uunituoreeseen Kulttuuripankkiin.

Kulttuuripankin käyttö on maksutonta ja sitä ylläpitää Tampereen kaupunki. Tilaajatahoina toimivat tulevaisuudessa muun muassa kunnat, hyvinvointialueet ja yritykset sekä yksityishenkilöt. Palvelu lanseerataan laajemmin alkuvuodesta 2023.

Kulttuuripankki on kehitetty osana Pirkanmaan kulttuurin alueellista kehittämistehtävää, Kulttuuri ja taide virtaa -projektia, jonka juuret ovat Tampere26-kulttuuripääkaupunkihaussa. Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sen toteutuksesta vastasi Tampereen kaupunki yhteistyössä 14 Pirkanmaan kunnan kanssa.

Kulttuuripankin kehittämiseen osallistuivat Tuottajapankki-hanke, Operaatio Pirkanmaa, Taiteen edistämiskeskuksen Tampereen toimipiste, Kulttuurikeskus PiiPoo sekä lukuisat muut alueen toimijat.

Tutustu palveluun ja rekisteröidy palvelun tuottajaksi