Kulttuurin tekijöille

Nokian kaupungilla on taiteen ja kulttuurin tekijöille useita erilaisia tukimuotoja.

Vuokraamme tiloja kulttuuritoimintaan, tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiseen sekä ylläpidämme järjestöhakemistoa ja tapahtumakalenteria, joissa tekijät voivat kertoa toiminnastaan yleisölle. Meiltä saat tarvittaessa myös käytännön neuvoja kulttuuritilaisuuksien tai -hankkeiden toteuttamiseen Nokialla.

Voit hakea kulttuuritoimintaan taloudellista tukea: Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahasto myöntää apurahoja tieteen ja taiteen ammattilaisille. Vapaa-aikajaosto myöntää toiminta-avustusta kulttuurijärjestöille ja projektitukea yksityisille ja yhteisöille.

Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahasto

Kaupunginvaltuuston juhlapäätöksellä 6.3.2017 perustetun Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahaston apurahat ovat haussa vuosittain tammikuussa. Apurahaa haetaan Alfred Kordelinin säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Ehdotukset apurahojen saajista tekee rahaston toimikunta. Päätökset apurahan saajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus maaliskuussa.

Rahaston tarkoituksena on edistää Nokian taide- ja kulttuurielämää ja vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä. Tavoitteena on vireä ja vetovoimainen kaupunkirahasto, joka toimii työkaluna paikallisen kulttuurin kehittämiseksi. Rahaston varoilla tuetaan vuosittain Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, Nokiaan paikkakuntana liittyvää tieteellistä tutkimusta, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimista ja näiden kunnostustoimien tekemistä, sekä julkisen kaupunkitilan merkittävien taidehankintojen rahoittamista. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja tieteen ja taiteen ammattilaisille.

Rahaston peruspääoma on 400 000 euroa, josta Alfred Kordelinin säätiö lahjoitti 200 000 euroa ja Nokian kaupunki 200 000 euroa. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahaston hyväksi tehtyjä lahjoituksia.

Alfred Kordelinin säätiö on yksi Suomen vanhimmista suomenkielisistä kulttuurisäätiöistä ja on jakanut apurahoja vuodesta 1920 lähtien.

Lue lisää Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupunkirahaston apurahoista

Kulttuurin toiminta-avustus ja projektituki

Toiminta-avustuksen hakuaika on vuosittain maaliskuussa. Sitä voivat saada yhdistykset, joiden ensisijaisena tehtävänä on edistää taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Yhdistyksen tulee olla rekisteröity Nokialla tai sen toiminnan tulee sijoittua Nokialle.

Projektitukea voi hakea ympäri vuoden. Se on tarkoitettu yksityisille ja yhteisöille Nokialla järjestettävien kulttuuritapahtumien tai Nokiaan paikkakuntana kohdistuvien kulttuurihankkeiden kuluihin sekä Nokiaan liittyvien kotiseutujulkaisujen tuottamiskuluihin.

Kulttuuripalkinto

Vapaa-aikajaosto myöntää vuosittain kulttuuripalkinnon nokialaiselle henkilölle tai yhteisölle ansioista Nokian taide- tai muun kulttuurielämän edistämiseksi tai merkittävästä kulttuuriteosta. Kulttuuripalkinto voidaan jakaa usean henkilön kesken. Palkinnon voi saada vain kerran. Esityksiä palkinnon saajaksi voi toimittaa vapaa-aikapalvelujen toimistoon. Esitykseen tulee sisältyä kirjalliset perustelut.