Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta lapsen tarpeiden mukaa. Sen tehtävänä on edistää lapsen kasvua ja kehitystä sekä oppimisedellytyksiä. Keskeistä esiopetuksessa on lapsen osallistuminen, vuorovaikutus, kokemukset, ajattelu ja tiedon yhteisöllinen rakentuminen.

Esiopetuksessa lapselle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa keskustellen. Esiopetusryhmälle laaditaan lasten oppimissuunnitelmat huomioiva lukuvuosisuunnitelma, jonka toteutumista henkilöstö arvioi säännöllisesti.

Huoltajan on huolehdittava, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetus järjestetään ensisijaisesti lähipäiväkodissa. Esiopetuksen järjestäjä voi osoittaa myös muun esiopetuspaikan kuin lähipäiväkodin.

Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja. Esiopetus kuitenkin päättyy toukokuun viimeisenä arkipäivänä.

Lisätietoa esiopetuksen tavoitteista, sisällöistä ja toteuttamisesta saat Nokian kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmasta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Esiopetusta voi saada vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista.

Toimi näin

Hae esiopetuspaikkaa lapselle sähköisellä tai tulostettavalla hakemuksella esiopetushaun yhteydessä viikoilla 10-11.
Lisätietoja saat varhaiskasvatusyksikön johtajilta tai varhaiskasvatuksen palvelupäälliköltä.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Tieto esiopetuspaikasta

Päätös esiopetuspaikasta lähetetään huoltajalle touko-kesäkuussa.

Pelkästään esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen esiopetusajaksi kodin ja esiopetuspaikan välille, jos matkan pituus on yli kolme kilometriä.

Nokialla esiopetusta järjestetään myös yksityisissä päiväkodeissa kilpailutuspäätöksen mukaisesti. Yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen haetaan kyseisen päiväkodin hakemuksella.
Esiopetuspaikan varmistuttua yksityisessä päiväkodissa, huoltaja hakee lisäksi palveluseteliä varhaiskasvatuksen sähköisellä hakemuksella.