Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta lapsen tarpeiden mukaan. Sen tehtävänä on edistää lapsen kasvua ja kehitystä vertaisryhmässä sekä vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä. Esiopetuksessa lapselle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa keskustellen. Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna.

Esiopetus järjestetään ensisijaisesti lähipäiväkodissa. Lapsi saa esiopetuksessa maksuttoman lounaan. Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja. Esiopetus kuitenkin päättyy toukokuun viimeisenä arkipäivänä.

Lisätietoa esiopetuksen tavoitteista, sisällöistä ja toteuttamisesta saat Nokian kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmasta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Lapsi voi saada esiopetusta vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista.

Toimi näin

Ilmoita lapsesi esiopetukseen sähköisellä tai tulostettavalla hakemuksella esiopetushaun yhteydessä viikoilla 10-11.
Lisätietoja saat varhaiskasvatusyksikön johtajilta tai varhaiskasvatuksen palvelupäälliköltä.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Esiopetus yksityisessä päiväkodissa

Nokialla esiopetusta järjestetään myös yksityisissä päiväkodeissa kilpailutuspäätöksen mukaisesti. Yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen haetaan eVaka Nokia -verkkopalvelussa, joka toimii samalla palvelusetelihakemuksena esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen, mikäli sille on tarvetta.

Tieto esiopetuspaikasta

Päätös esiopetuspaikasta lähetetään huoltajalle touko-kesäkuussa.