Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta lapsen tarpeiden mukaan ja sen tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Keskeistä esiopetuksessa on lapsen osallistuminen, vuorovaikutus, kokemukset, ajattelu ja tiedon yhteisöllinen rakentuminen. Esiopetuksen alkaessa lapselle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa keskustellen. Lasten oppimissuunnitelmiin perustuen esiopetusryhmälle laaditaan lukuvuosisuunnitelma, jonka toteutumista esiopetusryhmän henkilöstö arvioi säännöllisesti.

Huoltajan on huolehdittava, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Ensisijaisesti esiopetus järjestetään lähipäiväkodissa. Esiopetuksen järjestäjä voi osoittaa myös muun esiopetuspaikan kuin lähipäiväkodin.

Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja, esiopetus kuitenkin päättyy toukokuun viimeisenä arkipäivänä. Esiopetuksen toiminta-ajat voit tarkistaa linkit-osiosta.

Lisätietoa esiopetuksen tavoitteista, sisällöistä ja toteuttamisesta Nokian esiopetuksen opetussuunnitelmasta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Esiopetusta voi saada vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista.

Toimi näin

Hae esiopetuspaikkaa lapselle sähköisellä tai tulostettavalla hakemuksella esiopetushaun yhteydessä viikoilla 10-11.
Lisätietoja saat varhaiskasvatusyksikön johtajilta.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Tieto esiopetuspaikasta

Päätös esiopetuspaikasta lähetetään huoltajalle touko-kesäkuussa.

Pelkästään esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kodin ja esiopetuspaikan välille, jos matkan pituus on yli kolme kilometriä.

Nokialla esiopetusta järjestetään myös yksityisissä päiväkodeissa kilpailutuspäätöksen mukaisesti. Yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen haetaan ko. päiväkodin hakemuksella.
Esiopetuspaikan varmistuttua kyseisessä yksityisessä päiväkodissa, tulee huoltajien hakea myös palveluseteliä varhaiskasvatuksen sähköisellä hakemuksella.