Tukioppilaat

Tukioppilastoiminta on tärkeää koulun yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallisuutta lisäävää työskentelyä. Tukioppilastoimintaa ohjaa erityisluokanopettaja Sanna Mäntysaari.

Emäkoskessa toimii joka vuosi kolmisenkymmentä 9.-luokkalaista tukioppilaana. He saavat tehtäväänsä koulutusta, ja he suunnittelevat ja toteuttavat lukuvuoden tukioppilastoimintaa yhdessä ohjaajansa kanssa. Tukioppilailla on omat kummiluokat 7. luokista, ja ensisijaisesti toiminnan tarkoitus onkin tutustuttaa seiskaluokkalaiset uuteen kouluunsa ja uusiin luokkakavereihinsa.

Lisäksi tukioppilaat järjestävät koko koululle erilaisia teemapäiviä ja -viikkoja. Tukioppilaiden tärkeimpiä tehtäviä on luoda kouluun välitön ja mukava työskentelyilmapiiri, jossa kiusaamiselle ei ole sijaa.