Tukioppilaat

Tukioppilastoiminta on tärkeää koulun yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallisuutta lisäävää työskentelyä. Tukioppilastoimintaa ohjaavat erityisluokanopettaja Sanna Mäntysaari ja opinto-ohjaaja Kati Kettunen.

Emäkosken koulun tukioppilaskurssin oppilaat tekevät tärkeää työtä koulun yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden eteen. He saavat tehtäväänsä koulutusta, ja he suunnittelevat ja toteuttavat lukuvuoden tukioppilastoimintaa yhdessä ohjaajansa kanssa. Tukioppilailla on omat kummiluokat 7. luokista, ja ensisijaisesti toiminnan tarkoitus onkin tutustuttaa seiskaluokkalaiset uuteen kouluunsa ja uusiin luokkakavereihinsa.

Lisäksi tukioppilaat järjestävät koko koululle erilaisia teemapäiviä ja -viikkoja. Tukioppilaiden tärkeimpiä tehtäviä on luoda kouluun välitön ja mukava työskentelyilmapiiri, jossa kiusaamiselle ei ole sijaa.