Ravitsemussuunnitelma

Ravitsemussuunnitelmalla pyritään lisäämään nokialaisten hyvinvointia niin kunnan työntekijöiden, terveydenhuollon ammattilaisten kuin kuntalaisten ravitsemustaitoja vahvistamalla. Siinä kuvataan tavoitteet ja ehdotukset toiminnasta, joilla mahdollistetaan terveyttä edistävien ruokavalintojen tekeminen elämänkulun eri vaiheissa. Kaiken keskiössä ovat hyvä arkiruokailu ja sitä tukevat valinnat.

Nokialla toimiva moniammatillinen ravitsemustyöryhmä suunnittelee ja vie käytäntöön hyvää ravitsemusta edistäviä toimintatapoja ja haluaa edistää hyviä ruokatottumuksia yhteistyössä kunnan eri toimijoiden ja kuntalaisten kanssa. Lähtökohtana ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelman laatimiselle on toiminut tarve ja halu edistää nokialaisten terveyttä hyvän ravitsemuksen avulla.

Haluamme myös kehittää kunnan eri toimijoiden ravitsemusosaamista sekä syventää yhteistyötä eri sektoreilla, tähdäten terveyttä tukevien ruokailutottumusten ja ikäkautta vastaavan monipuolisen ja täysipainoisen ruokailun toteutumiseen.

Suunnitelmaan olemme koonneet myös keinoja, joilla on mahdollista muovata arkiympäristöä sellaiseksi, että se kannustaa tekemään terveellisiä ja maistuvia ruokavalintoja. Suunnitelma on tarkoitettu työvälineeksi niin kuntapäättäjille kuin työntekijöillekin kaikilla hallinnon aloilla, kolmannen sektorin järjestötoimijoille sekä välillisesti kaikille kuntalaisille. Siihen koottuja toimenpiteitä viedään käytäntöön vähitellen ja suunnitelmallisesti eri tahojen kanssa.

Toteutumisen tuloksia arvioidaan säännöllisesti, ja ravitsemussuunnitelma päivitetään vuosittain. Suunnitelman laadinnan tausta-aineistona olivat tutkimustieto suomalaisten ja nokialaisten nykyisistä ruokailutottumuksista, terveydestä, sairastavuudesta sekä ylipainoisten ja lihavien osuudesta väestössä.

Ajankohtaista ravitsemuksessa

Tiedote 9.12.2019: Nokian kaupungin ravitsemussuunnitelma hyväksyttiin – kouluissa ja päiväkodeissa käyttöön Sydänmerkki-ateriat