Esiopetuskuljetukset

Pelkästään esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kodin ja esiopetuspaikan välille, jos matkan pituus on yli kolme kilometriä.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada esiopetuskuljetuksen, jos hän ei osallistu kaupungin järjestämään varhaiskasvatukseen (kunnallinen tai yksityinen) ja matka esiopetukseen on yli kolme kilometriä. Esiopetuskuljetus myönnetään vain niille päiville, kun lapsi osallistuu pelkkään esiopetukseen. Mikäli päivä sisältää esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, lapsi ei ole oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen.

Toimi näin

Hae esiopetuskuljetusta esiopetuksen kuljetuspalveluhakemus-lomakkeella. Toimita lomake varhaiskasvatusyksikön johtajalle, hän tekee kuljetuspäätöksen.
Kuljetushakemus on hyvä tehdä esiopetushakemuksen yhteydessä.
Tutustu Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteisiin.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton