Esiopetuskuljetukset

Pelkästään esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kodin ja esiopetuspaikan välille, jos matkan pituus on yli kolme kilometriä.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada esiopetuskuljetuksen, jos hän ei osallistu kaupungin järjestämään varhaiskasvatukseen (kunnallinen tai yksityinen) ja matka esiopetukseen on yli kolme kilometriä. Esiopetuskuljetus myönnetään vain niille päiville, kun lapsi osallistuu pelkkään esiopetukseen. Mikäli päivä sisältää esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, lapsi ei ole oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen.

Toimi näin

Ano esiopetuskuljetusta esiopetuksen kuljetuspalveluhakemus-lomakkeella ja toimita se varhaiskasvatusyksikön johtajalle. Hän lähettää anomuksen varhaiskasvatuksen johtajalle, joka tekee asiasta päätöksen. Tutustu Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteisiin.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton