Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Lapsen varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa heti, kun tietää varhaiskasvatustarpeen päättymisajankohdan. Varhaiskasvatuspaikkaa ei voi irtisanoa jälkikäteen. Kunnallinen varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan ensisijaisesti eVaka Nokia -verkkopalvelussa. Jos varhaiskasvatuksen tarve loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määräytyy kuukauden toimintapäivien mukaan kuukausimaksua pienempänä.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa palveluseteli voidaan irtisanoa noudattaen 30 kalenteripäivän irtisanomisaikaa. Palvelusetelin voimassaolo päättyy 30 kalenteripäivän kuluttua irtisanoutumisesta. Palveluntuottaja voi periä asiakkaalta palvelusopimuksessa sovitulta irtisanomisajalta ainoastaan palvelusopimuksessa sovitun asiakasmaksun. Irtisanomisaika on palvelusopimuksen mukainen ja irtisanominen tapahtuu kirjallisesti irtisanomislomakkeella.