Oppilaskunta

Taivalkunnan koulussa toimii oppilaskunnan hallitus, jossa on 6 jäsentä (1 joka luokka-asteelta). Oppilaat äänestävät keskuudestaan uuden oppilaskunnan hallituksen joka syksy. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa lukuvuonna 2018-2019 Sini Vähä-Heikkilä. Hallitus toimii vastuuryhmänä suunnitellen ja valmistellen päätettäviä asioita. Varsinainen oppilaskunta eli kaikki koulun oppilaat osallistuvat useimmiten päätöksentekoon äänestämällä. Tarvittaessa muodostetaan työryhmiä, joihin valitaan kulloisestakin asiasta kiinnostuneita oppilaita. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran viikossa.

Taivalkunnan koulussa oppilaskunnan hallitus on opettajien mukana suunnittelemassa koulun juhlia ja tapahtumia. Koulun kevätretkien suunnittelu on yksi vuoden innostavimmista prosesseista. Lisäksi hallitus pohtii muitakin keinoja kouluviihtyvyyden lisäämiseksi.