Kiusaamisen vastainen toiminta

Nokianvirran koulu toimii aktiivisesti koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Kaikki Nokianvirran koulun 7. luokkien oppilaat pääsevät Nokian kaupungin nuorisotoimen ryhmäyttämispäivään, jonka avulla pyritään helpottamaan oppilaiden siirtymistä yläkoulun uuteen ympäristöön. Lisäksi jokaisella Nokianvirran koulun alkavalla 7. luokalla on kaksi tai useampi tukioppilas, jotka tukevat luokkaa ja yksittäisiä oppilaita erilaisissa tilanteissa.

Kiusaamisen vastainen toiminta koulussamme kulminoituu seuraaviin teemoihin: aikainen puuttuminen, yhdessä sopiminen, yhteistyö ja seuranta. Tarvittaessa huoltajat otetaan hyvin varhaisessa vaiheessa mukaan selvittämään ja sopimaan asioista yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa.