Seuraparlamentit

Nokialla toimii liikuntaseuraparlamentti sekä kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentti.

Vuonna 2017 vapaa-aikajaoston päätöksellä perustettujen seuraparlamenttien tehtävänä on yhdistysten ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Se mahdollistaa yhdistysten osaamisen hyödyntämisen toiminnan suunnittelussa ja tarjoaa yhdistyksille puolestaan mahdollisuuden vaikuttaa päätöksenteon valmisteluun.

Kysymyksessä on asiantuntijaelin, jolla ei ole päätösvaltaa, mutta joka on erittäin tärkeä erilaisten asioiden valmisteluvaiheen kuulemisessa. Tällaisia voivat olla esim. avustusperiaatteet, tilojen käyttöön liittyvät periaatteet, tapahtumatoiminta, olosuhdeasiat ja niiden kehittäminen sekä kulttuuri- ja liikuntatoimintojen edistäminen Nokialla.

Liikuntaseuraparlamentin kokoonpano toimintakaudella 2018-2020

Seura Jäsen
Nokian Pyry ry Mikko Vuorinen
Nokian veneilijät ry Kari Nurminen
Nokian palloseura ry Petri Kehusmaa
BC Nokia ry Henri Hirvikoski
Nokian voimisteluseura ry Paula Uusiluoto
FC Nokia ry Kimmo Sulonen pj.
Nokian Urheilijat ry Esa Kivioja
HC Nokia ry Janne Vesa
Nokian Krp ry Tomi Nieminen
Boxing Club Nokia ry Tiina Valli
AC Nokia ry Teppo Nummela
Höntsääjät Nokia ry Tommi Vainio
Nokian Judo ry Mabrouk Abdesamad
Kankaantaan Kisa ry Seppo Järvinen vara pj.
Muut kuin seurojen edustajat
Hanna Murotie Liikuntapalvelupäällikö
Mika Lehtinen Liikuntapaikkapäällikkkö
Kari Mustalahti Vapaa-aikajaos
Tuula Valkama Kaupunkikehityspalvelut

Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin kokoonpano toimikaudella 2018-2020

Yhdistys Jäsen
Nokian työväen mieskuoro ry Raimo Valkama
Nokian näyttelijäyhdistys ry Anitta Forssen
Siuro-Seura ry Jyrki Käkönen
MLL:n Nokian yhdistys ry Antti Keskinen, vara pj.
Suomen luonnonsuojeluyhdistys Nokian osasto ry Keijo Rantanen pj.
Nokia-Seura ry Veijo Hynninen
Nokian Harmonikkakerho ry Pentti Nieminen
Nokian Partiotytöt ry Tarja Nieminen
Nokian Puhallinmusiikki ry Risto Aarni
Nokain Mammat ry Riikka Rannikko
Muut kuin yhdistysten edustajat
Marko Ojala Vapaa-aikajohtaja
Pia Keltti Kulttuurikoordinaattori
Tiina Alakoski Nuorisopalvelupäällikkö
Pirkka Lappalainen Kaupunkikehityspalvelut
Laura Lehtinen Vapaa-aikajaos

Parlamenttien toimikausi on kaksi vuotta ja ne kokoontuvat 3-4 kertaa vuodessa. Parlamentit määrittelevät toiminnalleen periaatteet. Parlamentit valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Viranhaltijat toimivat kokouksen asialistan valmistelijoina ja sihteereinä. Muistiot lähetetään tiedoksi kaikille yhdistyksille ja ne julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Parlamenttien kokouksista ei makseta kokouspalkkiota, koska ne eivät ole luottamustoimielimiä kuntalain tarkoittamassa mielessä.