Seuraparlamentit

Nokialla toimii liikuntaseuraparlamentti sekä kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentti.

Vuonna 2017 vapaa-aikajaoston päätöksellä perustettujen seuraparlamenttien tehtävänä on yhdistysten ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Se mahdollistaa yhdistysten osaamisen hyödyntämisen toiminnan suunnittelussa ja tarjoaa yhdistyksille puolestaan mahdollisuuden vaikuttaa päätöksenteon valmisteluun.

Kysymyksessä on asiantuntijaelin, jolla ei ole päätösvaltaa, mutta joka on erittäin tärkeä erilaisten asioiden valmisteluvaiheen kuulemisessa. Tällaisia voivat olla esim. avustusperiaatteet, tilojen käyttöön liittyvät periaatteet, tapahtumatoiminta, olosuhdeasiat ja niiden kehittäminen sekä kulttuuri- ja liikuntatoimintojen edistäminen Nokialla.

Parlamenttien toimikausi on kaksi vuotta ja ne kokoontuvat 3-4 kertaa vuodessa. Parlamentit määrittelevät toiminnalleen periaatteet. Parlamentit valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Viranhaltijat toimivat kokouksen asialistan valmistelijoina ja sihteereinä. Muistiot lähetetään parlamentin jäsenille ja varajäsenille ja ne julkaistaan liikuntaseuraparlamentin ja kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin alasivuilla. Parlamenttien kokouksista ei makseta kokouspalkkiota, koska ne eivät ole luottamustoimielimiä kuntalain tarkoittamassa mielessä.