Seuraparlamentit

Nokialla toimii liikuntaseuraparlamentti sekä kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentti.

Vuonna 2017 vapaa-aikajaoston päätöksellä perustettujen seuraparlamenttien tehtävänä on yhdistysten ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Se mahdollistaa yhdistysten osaamisen hyödyntämisen toiminnan suunnittelussa ja tarjoaa yhdistyksille puolestaan mahdollisuuden vaikuttaa päätöksenteon valmisteluun.

Kysymyksessä on asiantuntijaelin, jolla ei ole päätösvaltaa, mutta joka on erittäin tärkeä erilaisten asioiden valmisteluvaiheen kuulemisessa. Tällaisia voivat olla esim. avustusperiaatteet, tilojen käyttöön liittyvät periaatteet, tapahtumatoiminta, olosuhdeasiat ja niiden kehittäminen sekä kulttuuri- ja liikuntatoimintojen edistäminen Nokialla.

Parlamenttien toimikausi on kaksi vuotta ja ne kokoontuvat 3-4 kertaa vuodessa. Parlamentit määrittelevät toiminnalleen periaatteet. Parlamentit valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Viranhaltijat toimivat kokouksen asialistan valmistelijoina ja sihteereinä. Muistiot lähetetään tiedoksi kaikille yhdistyksille ja ne julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Parlamenttien kokouksista ei makseta kokouspalkkiota, koska ne eivät ole luottamustoimielimiä kuntalain tarkoittamassa mielessä.

Liikuntaseuraparlamentin kokoonpano toimintakaudella 2020-2022

Seura Jäsen
Nokian palloseura ry Petri Kehusmaa pj.
BC Nokia ry Henri Hirvikoski vpj.
AC Nokia ry Teppo Nummela
Boxing Club Nokia ry Nina Soininen
FC Nokia ry Kimmo Sulonen
Kankaantaan Kisa ry Seppo Järvinen
Nokian Judo ry Tero Mustelin
Nokian Krp ry Mika Myllyniemi
Nokian Pyry ry Mikko Vuorinen,Satu Tieaho
Nokian Urheilijat ry Esa Kivioja
Nokian voimisteluseura ry Ronja Heikkilä
Muut kuin seurojen edustajat
Hanna Murotie Liikuntapalvelupäällikö
Mika Lehtinen Liikuntapaikkapäällikkkö
Kari Mustalahti Vapaa-aikajaosto
 nimetään myöhemmin Kaupunkikehityspalvelut

Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin kokoonpano toimikaudella 2018-2020

Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan parlamentin uudelleen järjestäytyminen on ajankohtaista marras – joulukuussa 2020.

Yhdistys Jäsen
MLL:n Nokian yhdistys ry Antti Keskinen, vara pj.
Nokian Harmonikkakerho ry Pentti Nieminen
Nokian Mammat ry Riikka Rannikko
Nokian näyttelijäyhdistys ry Anitta Forssen
Nokian näyttämön kannatusyhdistys ry.
Mervi Veijola
Nokian Partiotytöt ry Tarja Nieminen
Nokian Puhallinmusiikki ry Risto Aarni
Nokia-Seura ry Veijo Hynninen, Maritta Pahlman
Nokian työväen mieskuoro ry, Pinsiön mieskuoro ja Nota Bene Nokia Raimo Valkama
Siuro-Seura ry Jyrki Käkönen
Suomen luonnonsuojeluyhdistys Nokian osasto ry Keijo Rantanen pj.
Muut kuin yhdistysten edustajat
Marko Ojala vapaa-aikajohtaja
Tiina Alakoski nuorisopalvelupäällikkö
Pia Keltti kulttuurikoordinaattori
Pirkka Lappalainen kaupunkikehityslautakunta
Laura Lehtinen vapaa-aikajaosto