Kodin ja koulun yhteistyö

Harjuniityn koulu tekee tiivistä yhteistyö kotien kanssa. Harjuniityn koulussa järjestetään vanhempainiltoja, Kodin ja koulun päivä sekä pidetään vanhempainvartteja oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Hyvää yhteistyötä koulun ja kotien välillä edistää huoltajien osallistuminen koulun juhliin sekä luokan ja koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.

Harjuniityn koulun vanhempainyhdistys ry

Harjuniityn koululle on vuonna 2015 perustettu kasvatustyötä tukemaan Harjuniityn koulun vanhempainyhdistys ry. Vanhempainyhdistyksen toimintaan ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Kokoukset ovat kaikille vanhemmille avoimia.

Harjuniityn koulun vanhempainyhdistys tiedottaa kaikista kouluun liittyvistä asioista, tapahtumista yms. vanhempainyhdistyksen Facebook-sivuilla.

Luokkatoimikunnat

Lisäksi jokaisella luokalla voi olla oma luokkatoimikunta, joka suunnittelee ja organisoi luokanopettajan/-valvojan johdolla luokan retkiä ja leirikouluja.

Miksi luokkatoimikunta kannattaa perustaa?

 • Lapsen koulu tulee huoltajille tutuksi.
 • Huoltajat oppivat tuntemaan lapsensa luokkakaverit ja heidän huoltajansa.
 • Huoltajien yhteinen toiminta kasvattaa lasten turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta.
 • Mikäli luokka haluaa esim. kevätretkelle, tulee tätä varten kerätä yhteisesti rahaa.
 • Yhdessä oleminen on mukavaa!

Mitä luokkatoimikunta tekee?

 • Luokan huoltajat ja oppilaat voivat yhdessä ideoida ja päättää millaista toimintaa järjestetään – mahdollisuuksia on monia! Kaikki tapahtumat eivät välttämättä ole luonteeltaan rahankeruuta, vaan välillä on mukava kokoontua yhteen vapaa-ajallakin pelailemaan ja tutustumaan toisiin.
 • Luokkatoimikunta huolehtii opettajan kanssa yhdessä päätetyn toiminnan organisoinnista, rahastonhoidosta sekä kerättyjen varojen käytöstä.
 • Tapaamiset voidaan järjestää esim. koulun luokkatilassa.
 • Luokkatoimikunnalla on hyvä olla vähintään yhteyshenkilö sekä rahastonhoitaja.

Yhteyshenkilön tehtävät

Luokkatoimikunnan yhteyshenkilön tehtäviä ovat mm. seuraavat:

 • Koota puhelin- ja sähköpostiosoitteet luokan huoltajilta luokkatoimikuntaa perustettaessa. Luettelon voi huoltajien luvalla jakaa kaikille luokan huoltajille.
 • Toimia koulun/vanhempainyhdistyksen ja luokan välisenä yhteyshenkilönä.
 • Toimia ensisijaisesti viestienvälittäjänä luokan vanhempien kesken ja toisinaan vanhempien ja opettajan/luokanvalvojan välillä sopimuksen mukaan. Pääsääntöisesti viestiminen tapahtuu esim. sähköpostin välityksellä.
 • Koordinoi tehtäviä ja aikatauluja luokan varainkeruutilaisuuksiin ja kysellä kiinnostusta ja osaamista järjestelyihin.
 • Organisoi ilmoittautumisten perusteella tehtävät vanhempien välillä. Apuvälineinä voi käyttää netin ilmaisia työlistoja, pilvipalveluita ym. esim. Doodle, Dropbox, Gmail jne.
 • Huolehtia vanhempainyhdistyksen nimissä tehtävien myyjäisten ja tapahtumien koordinoinnista oman luokan osalta.
 • Tarvittaessa tiedottaa luokan huoltajia vanhempainyhdistyksen asioista.
 • Delegoida tehtäviä muille vanhemmille!!
 • Yhteyshenkilö ei tee yksin luokkaa koskevia päätöksiä. Päätöksen teosta tulee sopia opettajan ja huoltajien kesken luokkatoimikuntaa perustettaessa.
 • Sijaistaa tarvittaessa luokkatoimikunnan rahastonhoitajaa ja ottaa tarvittaessa rahastonhoitajan tehtävät hoitoonsa, mikäli rahastonhoitaja vaihtuu toimintakauden aikana eikä uutta rahastonhoitajaa saada nopeasti valittua.

Miksi ryhtyisin luokkatoimikunnan yhteyshenkilöksi?

 • Pystyy alusta lähtien tukemaan luokan me-hengen kehittymistä.
 • Pysyy ajan tasalla mitä tapahtuu koulussa ja vanhempien keskuudessa.
 • Voi vaikuttaa yhteistyöhön kodin ja koulun välillä.

Rahastonhoitajan tehtävät

Luokkatoimikunnan rahastonhoitajan tehtäviä ovat mm. seuraavat:

 • Avata luokalle pankkitili ja huolehtia maksuliikenteestä.
 • Laatia tarvittaessa yhdessä opettajan ja luokan muiden huoltajien kanssa luokan leirikoulun tai luokkaretken toimintasuunnitelman, joka pitää sisällään mm. arvion kustannuksista ja miten ne aiotaan kattaa.
 • Suorittaa maksuja luokan tililtä yhdessä hyväksyttyjen maksumääräysten mukaisesti.
 • Huolehtia, että jokaisesta luokan tililtä maksettavasta maksusta on kuitti ja selvitys, mihin kulu liittyy.
 • Seurata, että luokan tilille tilittyy esim. myyjäisten tuotot.
 • Säilyttää kuitit ja pankin tiliotteet toimintakauden ajan.