Sijaiseksi hakeminen

Jokainen koulu hankkiin sijaisensa itse. Jos olet kiinnostunut sijaisuuksista alakouluissa, ota yhteyttä ko. koulun rehtoriin. Yläkouluissa ja yhtenäiskoulussa sijaisjärjestelyistä vastaavat apulaisrehtorit.