Oppilashuolto

Oppilashuollon tarkoituksena on huolehtia oppimisen perusedellytyksistä eli fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö sekä suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Laajemmin Nokian kaupungin oppilashuollon toiminnasta ja käsikirjoista voi lukea kaupungin nettisivuilta seuraavasta linkistä >> Nokian kaupungin oppilashuolto

Koulupsykologi

Koulupsykologi on tavattavissa koululla päivittäin. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä kaikissa lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotto voi olla aiheellista esimerkiksi silloin, kun huoli herää oppilaan oppimisesta, keskittymisestä ja tarkkaavaisuudesta tai käytöksestä, mielialasta tai itsetunnosta.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on tavattavissa koululla päivittäin. Oppilaat voivat itse hakeutua tapaamaan kuraattoria tai yhteydenotto tapaamista varten voi tulla vanhemmilta tai opettajilta. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaalla on vaikeuksia esimerkiksi ihmissuhteissa, kiusaamista, käyttäytymisongelmia tai tunne-elämän vaikeuksia. Myös kotona tapahtuvissa elämäntilanteen muutoksissa voi hakea tukea kuraattorilta.

Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koulupäivisin. Ajanvaraukset koululääkärille tehdään kouluterveydenhoitajan kautta. Kouluterveydenhoitaja huolehtii terveystarkastuksista ja äkillisistä koulupäivän aikana sattuneista tapaturmista. Kiireetöntä hoitoa koskevissa asioissa on varattava aika terveyskeskukseen.