Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahasto

Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahaston tarkoituksena on edistää Nokian taide- ja kulttuurielämää ja vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä. Varoilla tuetaan Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, Nokiaan paikkakuntana liittyvää tieteellistä tutkimusta, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimista ja näiden kunnostustoimien tekemistä sekä julkisen kaupunkitilan merkittävien taidehankintojen rahoittamista. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja tieteen ja taiteen ammattilaisille.

Alfred Kordelinin säätiö täytti 100 vuotta vuonna 2020 ollen yksi Suomen vanhimmista suomenkielisistä kulttuurisäätiöistä. Nokian kaupungin rahasto on yksi säätiön 16 kaupunki- ja kohderahastosta.

Apurahojen hakuaika on tammikuussa

Voit hakea Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahaston apurahaa vuosittain tammikuussa Alfred Kordelinin säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Ehdotukset apurahojen saajista tekee rahaston toimikunta. Päätökset apurahan saajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus maaliskuussa.

Alfred Kordelinin säätiö on Suomen vanhimpia kulttuurisäätiöitä

Alfred Kordelinin säätiö täytti 100 vuotta vuonna 2020 ollen yksi Suomen vanhimmista suomenkielisistä kulttuurisäätiöistä. Säätiö tukee tiedettä ja kulttuuria myöntämällä apurahoja ja palkintoja tutkijoille, taiteilijoille ja kulttuurin kentällä toimiville yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Yksityinen, yleishyödyllinen Alfred Kordelinin säätiö on keskeytyksettä jakanut apurahoja vuodesta 1920. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja palkintoja noin 5 miljoonaa euroa.

Nokian kaupungin rahasto perustettiin vuonna 2017, ja se on yksi säätiön 16 kaupunki- ja kohderahastosta. Rahaston peruspääoma on 400 000 euroa, josta Alfred Kordelinin säätiö lahjoitti 200 000 euroa ja Nokian kaupunki 200 000 euroa. Säätiölle voi tehdä lahjoituksia.

Tue paikallista kulttuuria tekemällä lahjoitus kaupunkirahastoon

Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia yleisesti säätiön tarkoituksen mukaisesti tai kaupunki- ja kohderahastoihin. Kerätyt varat rahastoidaan lahjoittajan toiveen mukaisesti, jonka jälkeen ne jaetaan apurahoina, avustuksina ja palkintoina tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseen ja kannattamiseen. Säätiö ottaa vastaan myös testamenttilahjoituksia. Lahjoittamalla Nokian kaupungin nimikkorahastoon olet mukana tukemassa nokialaista taide- ja kulttuurielämää. Säätiöllä on voimassa oleva rahankeräyslupa RA/2019/804. Tarkemmat kuvaukset ja lisätietoja lahjoittamisesta säätiön tukijalle suunnatuilla sivuilla.

Nokian kaupungin rahasto on tukenut merkittäviä paikallisia kulttuurihankkeita

Ensimmäisillä hakukierroksilla apurahoja on myönnetty esimerkiksi erilaisiin kirjahankkeisiin, näyttelyn järjestämiseen, kuvataiteen tekemiseen, taideiltapäiväkerhon järjestämiseen, teatterituotantoihin sekä viulun- ja pianonsoiton mestarikursseille osallistumiseen. Kaikki myönnetyt apurahat löytyvät säätiön verkkosivuilta.


Lisätietoja

Nokian kaupungin rahastoon ja tarkempiin hakuohjeisiin voit tutustua Alfred Kordelinin säätiön verkkosivuilla.

Asta Engström
vapaa-aikajohtaja, Nokian kaupungin rahaston asiamies
p. 040 779 9068
asta.engstrom@nokiankaupunki.fi