Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahasto

Vuonna 2017 perustetun Nokian rahaston tarkoituksena on edistää Nokian taide- ja kulttuurielämää ja vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä. Rahaston varoilla tuetaan Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, Nokiaan paikkakuntana liittyvää tieteellistä tutkimusta, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimista ja kulttuurikohteiden kunnostamista sekä julkisen kaupunkitilan merkittävien taidehankintojen rahoittamista. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille. Säätiön rahastojen asiantuntijat julkaistaan säätiön vuosikertomuksessa. Vuosikertomukset löytyvät säätiön verkkosivuilta.

Nokian rahaston hakukohteet 2023

Alfred Kordelinin säätiön Nokian rahaston apurahojen hakuaika on 1.1.-31.1.2023. Haettavissa on noin 20 000 euroa, joka jaetaan lasten ja nuorten kirjoittamista, lukemista ja lukutaitoa edistäviin hankkeisiin sekä muihin Nokiaan kohdistuviin kulttuurihankkeisiin.

Apurahoja ja palkintoja myönnetään ansioituneille tekijöille, erityisesti nuorille, tulevaisuuden taiteen ja kulttuurin tekijöille. Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt.

Apurahat lasten ja nuorten kirjoittamista, lukemista ja lukutaitoa edistäviin kulttuurihankkeisiin

  • Nokialaisten lasten ja nuorten kirjoittamista, lukemista ja lukutaitoa edistäviin kulttuurihankkeisiin.

Apurahat taide- ja kulttuurihankkeisiin

  • Nokialla toteutettaviin taide- ja kulttuurihankkeisiin, Nokiaan paikkakuntana liittyvään tieteelliseen tutkimukseen, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimiseen ja näiden kunnostustoimien tekemiseen sekä julkisen kaupunkitilan merkittäviin taidehankintoihin.

Apurahan hakeminen

Apurahoja haetaan sähköisesti apurahojen verkkopalvelussa Alfred Kordelinin säätiön verkkosivuilla. Apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon. Apurahan hakija itse määrittelee hakemansa summan. Hyvään hakemukseen on sisällytetty apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, esimerkiksi ansioluettelo, toteutussuunnitelma ja/tai kuvaliite.

Esitykset apurahojen saajista tekee Nokian rahaston toimikunta. Apurahan saajista päättää Alfred Kordelinin säätiön hallitus maaliskuussa. Apurahan saajille ilmoitetaan myönnetystä apurahasta sähköpostitse, jonka lisäksi heidän nimensä tullaan julkaisemaan Nokian kaupungin sekä säätiön verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä mediatiedotteissa. Palkintojen jakotilaisuus järjestetään huhtikuussa.

Nokian kaupungin rahasto on tukenut merkittäviä paikallisia kulttuurihankkeita

Aiemmilla hakukierroksilla apurahoja on myönnetty esimerkiksi erilaisiin kirjahankkeisiin, näyttelyiden järjestämiseen, kuvataiteen tekemiseen, teatteri- ja musiikkituotantoihin sekä viulun- ja pianonsoiton mestarikursseille osallistumiseen. Kaikki myönnetyt apurahat löytyvät säätiön verkkosivuilta.

Voit tukea rahaston toimintaa lahjoituksin

Säätiö voi ottaa vastaan rahastolle osoitettuja testamenttilahjoituksia ja Verohallinto on nimennyt Alfred Kordelinin säätiön vuosiksi 2019–2023 vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi. Lisätietoa tukijoille säätiön verkkosivuilla.

Alfred Kordelinin säätiö tukee tiedettä ja kulttuuria myöntämällä apurahoja ja palkintoja tutkijoille, taiteilijoille ja kulttuurin kentällä toimiville yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Yksityinen, yleishyödyllinen Alfred Kordelinin säätiö on keskeytyksettä jakanut apurahoja vuodesta 1920. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja palkintoja noin 5 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 perustettu Nokian kaupungin rahasto on yksi säätiön 16:ta kaupunki- ja kohderahastosta.