Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahasto

Vuonna 2017 perustetun Nokian rahaston tarkoituksena on edistää Nokian taide- ja kulttuurielämää ja vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä. Rahaston varoilla tuetaan Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, Nokiaan paikkakuntana liittyvää tieteellistä tutkimusta, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimista ja kulttuurikohteiden kunnostamista sekä julkisen kaupunkitilan merkittävien taidehankintojen rahoittamista. Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Säätiön rahastojen asiantuntijat julkaistaan säätiön vuosikertomuksessa. Vuosikertomukset löytyvät säätiön verkkosivuilta.

Nokian rahaston apurahansaajat 2024

Rahastosta jaettiin apurahajuhlassa 24.4. seitsemälle hankkeelle yhteensä 20 000 euroa. Apurahoilla tuetaan Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, ja lisäksi vuoden 2024 teemoina ovat nuorten kulttuuri, monitaiteellinen tekeminen ja osallistaminen.

Apurahansaajat ovat:

Pirkanmaan elokuvakeskus ry 4 500 euroa kahden lyhytelokuvan tekemiseen erityisryhmien kanssa. Hanke toimii kokemuksellisena taideprosessina, jossa elokuvien aihe ja käsittelytapa tulee osallistujilta.

Nokian musiikkielämän tuki ry 4 000 euroa Tehdaskaupungin äänet -konserttisarjan käynnistämiseen ja Nokian musiikkielämän vahvistamiseen. Konserttien tavoite on saavuttaa nokialaisia laajalti ja tarjota helposti lähestyttäviä ja saavutettavia korkeatasoisia kulttuurielämyksiä.

Nokian Näyttelijäyhdistys ry 3 000 euroa Matias ja Anni Stark – edelläkävijät -näyttelyn järjestämiseen. Näyttelyn tavoitteena on kertoa Nokian ja nokialaisten tarinaa Anni ja Matias Starkin elämäntyön kautta.

TaM Tuija Ihanta 3 000 euroa taiteelliseen työskentelyyn Pirkanmaan sillat -taidenäyttelyä varten. Hankkeessa keskitytään Nokian vanhojen siltojen taiteelliseen tutkimiseen: Siuronkoski, vanha Vihnussilta ja Pitäjänsilta.

Yht. maist., toimittaja Pekka Aarnivala 2 500 euroa Nokian Urheilijat ry:n 100-vuotishistoriikkiin. Nokian Urheilijat ry täyttää vuonna 100 vuotta vuonna 2026.

Nokian Työväenyhdistys ry 2 000 euroa yhdistyksen 130-vuotishistoriikkiin. Keskiössä on muistitiedon kerääminen, ja historiikki keskittyy viimeisten 30 vuoden tapahtumiin.

Kulttuurituottaja AMK Jaana Suorsa 1 000 euroa Satu elää! -työpajoihin ja esityksiin päiväkoti-ikäisille. Työpajat pidetään Nokian alueen lapsiperheille ja perhepäivähoitoyksiköille.

Apurahan hakeminen

Apurahojen hakuaika on vuosittain tammikuussa, ja niitä haetaan haetaan sähköisesti apurahojen verkkopalvelussa Alfred Kordelinin säätiön verkkosivuilla. Apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon. Apurahan hakija itse määrittelee hakemansa summan. Hyvään hakemukseen on sisällytetty apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, esimerkiksi ansioluettelo, toteutussuunnitelma ja/tai kuvaliite.

Esitykset apurahojen saajista tekee Nokian rahaston toimikunta. Apurahan saajista päättää Alfred Kordelinin säätiön hallitus maaliskuussa. Apurahan saajille ilmoitetaan myönnetystä apurahasta sähköpostitse, jonka lisäksi heidän nimensä tullaan julkaisemaan Nokian kaupungin sekä säätiön verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä mediatiedotteissa. Palkintojen jakotilaisuus järjestetään huhtikuussa.

Nokian kaupungin rahasto on tukenut merkittäviä paikallisia kulttuurihankkeita

Aiemmilla hakukierroksilla apurahoja on myönnetty esimerkiksi erilaisiin kirjahankkeisiin, näyttelyiden järjestämiseen, kuvataiteen tekemiseen, teatteri- ja musiikkituotantoihin sekä viulun- ja pianonsoiton mestarikursseille osallistumiseen. Yhteensä Kordelinin Nokian kaupunkirahastosta on 2017-2024 jaettu 135 000 euroa. Kaikki myönnetyt apurahat löytyvät säätiön verkkosivuilta.

Voit tukea rahaston toimintaa lahjoituksin

Säätiö voi ottaa vastaan rahastolle osoitettuja testamenttilahjoituksia ja Verohallinto on nimennyt Alfred Kordelinin säätiön vuosiksi 2019–2023 vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi. Lisätietoa tukijoille säätiön verkkosivuilla.

Alfred Kordelinin säätiö tukee tiedettä ja kulttuuria myöntämällä apurahoja ja palkintoja tutkijoille, taiteilijoille ja kulttuurin kentällä toimiville yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Yksityinen, yleishyödyllinen Alfred Kordelinin säätiö on keskeytyksettä jakanut apurahoja vuodesta 1920. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja palkintoja noin 5 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 perustettu Nokian kaupungin rahasto on yksi säätiön 16:ta kaupunki- ja kohderahastosta.