Painotukset

Emäkosken kouluun on ollut mahdollista hakea kahteen painotukseen, viestintään ja lumateen. Lukuvuonna 2022 – 2023 seitsemänsillä luokilla painotusvalinnaiset eivät ole luokkamuotoisia, vaan oppilaat on jaettu useammalle luokalle, mutta kahdeksannet ja yhdeksännet luokat ovat luokkamuotoisia. Seitsemännellä luokalla opiskellaan painotusvalinnaista yksi tunti viikossa, kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla kaksi tuntia viikossa.

Lukuvuodelle 2023 – 2024 ei ole painotusluokkahakua. Valitut painotukset jatkuvat yläkoulun loppuun asti, mutta uusia luokkia emme enää muodosta. Sen sijaan on mahdollista valita viestintä tai lumate valinnaisaineeksi.

 

 

Viestintä

Viestintäpainotuksessa opit esiintymään, kuvaamaan, editoimaan, käsikirjoittamaan, ohjaamaan sekä toimittamaan erilaisia julkaisuja. Samalla opit tuntemaan median eri osa-alueita ja pohtimaan asioita eri näkökulmista.

 

LUMATE

LUMATE-painotuksessa opiskellaan luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa. Opiskelu LUMATE-painotuksessa on innovatiivista ja kannustavaa. Tarjoamme oppilaille mahdollisuuden tutkivaan oppimiseen ja yhdistämme eri oppiaineita. Luonto ja sen ilmiöiden tutkiminen sekä analysointi ovat tärkeä osa oppimista. Oppilaalle tarjotaan laaja näkemys luonnontieteistä ja niiden soveltamisesta nykytekniikassa. Oppilailla on mahdollisuus osallistua opintojensa suunnitteluun tekemällä erilaisia projekteja ja tutkimuksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. Teemme myös yhteistyötä eri koululaitosten ja yritysten kanssa.