Painotukset

Emäkosken kouluun on mahdollista hakea kahteen painotukseen viestintään ja lumateen. Painotukset eivät ole luokkamuotoisia, vaan ne toteutetaan seitsemännestä luokasta yhdeksänteen jatkuvina valinnaisaineina. Ensi lukuvuodeksi 2022-2023 painotusaineiden oppilaista ei tehdä erillisiä painotusluokkia. Seitsemännellä luokalla opiskellaan painotusvalinnaista yksi tunti viikossa, kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla kaksi tuntia viikossa.

Hakuaika painotuksiin on päättynyt. Hakuaika oli 25.1-4.2.2022.

Painotusluokkien pääsykokeita ei järjestetä, vaan painotus pyritään tarjoamaan kaikille halukkaille. Tiedotamme painotuksiin hakeneita sähköpostitse vielä ennen talvilomaa.

 

 

Viestintä

Viestintäpainotuksessa opit esiintymään, kuvaamaan, editoimaan, käsikirjoittamaan, ohjaamaan sekä toimittamaan erilaisia julkaisuja. Samalla opit tuntemaan median eri osa-alueita ja pohtimaan asioita eri näkökulmista.

Kuka voi hakea viestintäpainotukselle?

Viestintäpainotteiselle luokalle voi hakea kuka tahansa kuudesluokkalainen. Monet harrastukset, kuten kirjoittaminen, kuvaaminen, tanssiminen ja näytteleminen tukevat viestintäpainotusta. Olennaisinta on, että olet kiinnostunut mediasta ja viestinnästä.

Hakulomake viestintä-painotus

 

LUMATE

LUMATE-painotuksessa opiskellaan luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa. Opiskelu LUMATE-painotuksessa on innovatiivista ja kannustavaa. Tarjoamme oppilaille mahdollisuuden tutkivaan oppimiseen ja yhdistämme eri oppiaineita. Luonto ja sen ilmiöiden tutkiminen sekä analysointi ovat tärkeä osa oppimista. Oppilaalle tarjotaan laaja näkemys luonnontieteistä ja niiden soveltamisesta nykytekniikassa. Oppilailla on mahdollisuus osallistua opintojensa suunnitteluun tekemällä erilaisia projekteja ja tutkimuksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. Teemme myös yhteistyötä eri koululaitosten ja yritysten kanssa.

Kuka voi hakea LUMATE-luokalle?

Etsimme LUMATE-luokalle kuudesluokkalaisia, jotka pitävät luonnontieteistä, matematiikasta ja teknologiasta. Uteliaisuus ja kiinnostus luontoa, luonnon ilmiöitä, ongelmanratkaisua ja teknologiaa kohtaan tukevat painotuksen toteutumista. Olennaista on halu oppia uutta.

Hakulomake LUMATE-painotus