Painotukset

Emäkosken koulussa voit opiskella viestintäpainotteisella luokalla tai luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa painottavalla LUMATE-luokalla.

Hakuaika painotuksiin on  26.1. – 5.2.2021. Molemmat hakulomakkeet löydät alta kummankin painotuksen kohdalta.

Painotusluokkien pääsykokeet järjestetään torstaina 11.2.2021. Mahdolliset haastattelut sovitaan myöhemmin.

Painotusluokkahakujen tulokset julkistetaan viimeistään ke 24.2.2021.

 

Viestintä

Viestintäpainotteisella luokalla opiskelet kannustavassa ja innostavassa ilmapiirissä samanhenkisten oppijoiden seurassa. Opit esiintymään, kuvaamaan, editoimaan, käsikirjoittamaan, ohjaamaan sekä toimittamaan erilaisia julkaisuja. Samalla opit tuntemaan median eri osa-alueita ja pohtimaan asioita eri näkökulmista.

Kuka voi hakea viestintäpainotteiselle luokalle?

Viestintäpainotteiselle luokalle voi hakea kuka tahansa kuudesluokkalainen. Haussa katsotaan eduksi monet harrastukset, kuten kirjoittaminen, kuvaaminen, tanssiminen ja näytteleminen. Vaikka et harrastaisi, sinulla on hyvät mahdollisuudet tulla valituksi. Olennaisinta on, että olet kiinnostunut mediasta ja viestinnästä.

Hakulomake viestintäluokalle

 

LUMATE

LUMATE-luokalla opiskellaan luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa monipuolisesti oppiainerajat ylittävässä monialaisessa oppiympäristössä. Opiskelu LUMATE-luokalla on innovatiivista ja kannustavaa. Tarjoamme oppilaille mahdollisuuden tutkivaan oppimiseen ja yhdistämme eri oppiaineita. Luonto ja sen ilmiöiden tutkiminen sekä analysointi ovat tärkeä osa oppimista. Oppilaalle tarjotaan laaja näkemys luonnontieteistä ja niiden soveltamisesta nykytekniikassa. Oppilailla on mahdollisuus osallistua opintojensa suunnitteluun tekemällä erilaisia projekteja ja tutkimuksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. Teemme myös yhteistyötä eri koululaitosten ja yritysten kanssa.

Kuka voi hakea LUMATE-luokalle?

Etsimme LUMATE-luokalle kuudesluokkalaisia, jotka pitävät luonnontieteistä, matematiikasta ja teknologiasta. Luokalle haetaan kevätlukukautena.

Haussa katsotaan eduksi uteliaisuus ja kiinnostus luontoa, luonnon ilmiöitä, ongelmanratkaisua ja teknologiaa kohtaan. Olennaista on halu oppia uutta.

Hakulomake LUMATE-luokalle