Painotukset

Emäkosken kouluun on ollut mahdollista hakea kahteen painotukseen, viestintään ja lumateen. Lukuvuonna 2023 – 2024 kahdeksasluokkalaiset painotusaineen valinneet ovat eri luokilla ja opiskelevat painotusta kaksi tuntia viikossa. Yhdeksännellä luokalla oppilaat ovat painotusluokilla ja painotusainetta on kaksi tuntia viikossa. Seitsemäsluokkalaiset eivät ole voineet hakea painotusluokalle tai painotusvalinnaisaineeseen.

Valitut painotukset jatkuvat yläkoulun loppuun asti, mutta uusia luokkia emme enää muodosta. Sen sijaan on mahdollista valita viestintä tai lumate valinnaisaineeksi.