Painotukset

Emäkosken koulussa voit opiskella viestintäpainotteisella luokalla tai luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa painottavalla LUMATE-luokalla.
Painotusluokille hakeville on koko Nokian yhteinen info lukiolla ma 25.1.2021 klo 18.00.

Hakuaika painotuksiin on  26.1. – 5.2.2021.

Painotusluokkien pääsykokeet järjestetään torstaina 11.2.2021. Mahdolliset haastattelut sovitaan myöhemmin.

Painotusluokkahakujen tulokset julkistetaan viimeistään ke 24.2.2021.

Viestintä

Viestintäluokalla opiskelet kannustavassa ja innostavassa ilmapiirissä samanhenkisten oppijoiden seurassa. Opit esiintymään, kuvaamaan, editoimaan, käsikirjoittamaan, ohjaamaan sekä taittamaan ja toimittamaan erilaisia julkaisuja.

Miten viestintä-luokalle haetaan?

Viestintäluokalle voi hakea kuka tahansa kuudesluokkalainen. Haussa katsotaan eduksi monet harrastukset, kuten kirjoittaminen, kuvaaminen, tanssiminen ja näytteleminen. Vaikka et harrastaisi, saatat kuitenkin tulla valituksi. Olennaisinta on, että olet kiinnostunut mediasta ja viestinnästä.

LUMATE

LUMATE-luokalla opiskellaan luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa monipuolisesti oppiainerajat ylittävässä monialaisessa oppiympäristössä. Opiskelu LUMATE-luokalla on innovatiivista ja kannustavaa. Tarjoamme oppilaille mahdollisuuden tutkivaan oppimiseen ja yhdistämme eri oppiaineita. Luonto ja sen ilmiöiden tutkiminen sekä analysointi ovat tärkeä osa oppimista. Oppilaalle tarjotaan laaja näkemys luonnontieteistä ja niiden soveltamisesta nykytekniikassa. Oppilailla on mahdollisuus osallistua opintojensa suunnitteluun tekemällä erilaisia projekteja ja tutkimuksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. Teemme myös yhteistyötä eri koululaitosten ja yritysten kanssa.

Miten LUMATE-luokalle haetaan?

Etsimme LUMATE-luokalle kuudesluokkalaisia, jotka pitävät luonnontieteistä, matematiikasta ja teknologiasta. Luokalle haetaan kevätlukukautena.

Haussa katsotaan eduksi uteliaisuus ja kiinnostus luontoa, luonnon ilmiöitä, ongelmanratkaisua ja teknologiaa kohtaan. Olennaista on halu oppia uutta.