Avustukset ja tuet

Korjaus- ja energia-avustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA vastaa korjausavustusten myöntämisestä, maksamisesta sekä seurannasta. Kunnilla ei enää ole korjaus­avustuslain mukaan lakisääteisiä tehtäviä. Kunta antaa ARAlle pyydettäessä lisätietoja sekä tekee ARAn valtuuttamana valvontakäyntejä.

Lisätietoja korjausavustuksista saat ARA:n verkkosivuilta.