Elinvoimainen, ekologinen Nokia 2030

Nokian kaupungin vuonna 2021 päivitetty strategia tiivistetysti:

1. Missio eli ydintehtävämme: hyvinvoivat nokialaiset.
2. Visio eli millaista tulevaisuutta tavoittelemme: elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2030.
3. Työtämme ohjaavat periaatteet: palvelemme, välitämme, toimimme tuottavasti ja uudistumme.

Strategian painopisteet ja kärkihankkeet

Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen

Toimimme asukaslähtöisesti sekä kannustamme ja luomme mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan. Ennakoimme hyvinvointia haastavia ilmiöitä. Vahvistamme nokialaisten omaa vastuunkantoa hyvinvointia edistävillä palveluilla sidosryhmien kanssa. Rakennamme vahvistavan ja turvallisen kasvu- ja oppimispolun sekä mahdollistamme elinikäisen oppimisen.

Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne

Turvaamme kaupungin pitkäaikaisen kasvun aktiivisella maapolitiikalla. Suunnittelemme monipuolisia, kaupunkikuvallisesti laadukkaita asuin- ja yritysalueita sekä rakennamme asemanseutua ja tiivistämme keskustaa. Kehitämme ranta-alueita virkistyskäytölle ja asumiselle. Ennakoimme palveluverkkotarpeet kaupungin kasvaessa. Kehitämme liikenneverkkoamme ja edistämme sujuvaa liikkumista ja asiointia.

  • Politiikkaohjelma: Strateginen yleiskaava
  • Kärkihankkeet: Elävä ja elinvoimainen keskusta, Rantojen kaupunki, Liikenneyhteyksien ja liikkumisen kehittäminen

Pirkanmaan paras yrityskunta

Edistämme yhdessä yritysten kanssa kansainvälisesti tunnettua bio-, kierto- ja energiatalouden ECO3 –yritysaluetta sekä muuta ympäristöystävällistä liiketoimintaa ja liiketoimintojen ekosysteemejä. Tuemme yritysten kasvua ja toimimme aktiivisena kumppanina yritysten kanssa. Toteutamme mahdollisuuksien mukaan pienhankintoja lähialueilta. Yrityspalveluissa toimimme tehokkaasti ja nopeasti. Toteutamme uusia ratkaisuja työvoiman ja työmarkkinoiden tarpeisiin.

Kestävä ja turvallinen Nokia

Huolehdimme ympäristön kestävyydestä ottamalla omassa toiminnassamme käyttöön uusia ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Kehitämme yhdenvertaisia mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen. Lisäämme elinympäristön siisteyttä ja turvallisuutta.