Kaupungin johto

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, henkilöstöorganisaatiota, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupungin johtoryhmä

Kaupunginjohtaja
Eero Väätäinen
Harjukatu 23
(03) 5652 0001
Talousjohtaja
Mikko Koskela
Harjukatu 23
040 133 4422
Kaupunkikehitysjohtaja
Mikko Nieminen
Harjukatu 21
040 133 4780
Sivistysjohtaja
Mika Seppänen
Harjukatu 21
040 133 4770
Hallintojohtaja
Hanna Vuojela
Harjukatu 23
044 486 0905
Henkilöstöjohtaja
Virtanen, Pirjo
Harjukatu 23
044 486 1685

Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi