Kaupungin johto

Kaupungin johtaminen perustuu hyvään hallintoon, kuntastrategiaan, talousarvioon ja -suunnitelmaan sekä muihin kaupunginvaltuuston päätöksiin. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Kaupunginvaltuusto määrittelee Nokian konsernin tavoitteet ja omistajapoliittiset keskeiset linjaukset.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus johtaa konsernia ja vastaa konsernivalvonnan järjestämisestä niin kuin hallintosäännössä määrätään.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, henkilöstöorganisaatiota, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupungin johtoryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja, talousjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja, perusturvajohtaja, sivistysjohtaja, henkilöstöjohtaja ja hallintojohtaja.