Varikon koulutus-ja valmennusyksikkö

Varikon valmennusyksikkö tarjoaa työtä mm. työllisyyden kuntakokeilun ja Kelan asiakkaille sekä opiskelijoille. Varikolla toimii myös nuorten starttivalmennus, missä nokialaiset, alle 30-vuotiaat nuoret saavat ohjausta ja tukea työllistymisensä edistymiseksi.

Lisäksi Varikko tarjoaa yhteistyössä oppilaitosten, kuten Tredun, kanssa opiskelijoille työharjoittelupaikkoja, sekä mahdollisuuden työnäytteen tai osatutkinnon suorittamiseksi. Kaikissa Varikon palvelutoiminnan pisteissä on mahdollista suorittaa työkokeilua, osatutkintoja sekä työharjoitteluja. Varikolla valmennusyksikön asiakkaat pääsevät aitoon työympäristöön tekemään oikeita työtehtäviä alan ammattilaisten ohjaamina.

Työtoiminta

Työtoimintaa järjestetään yhteistyössä mm. työllisyyden kuntakokeilun ja työeläkeyhtiöiden kanssa. Työtoiminta suunnitellaan asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan 1–4 päivänä viikossa, 4–8 tuntia päivässä. Sopimus laaditaan 3–24 kuukauden ajalle. Työtoiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-toimiston työllistymistä edistäviin palveluihin. Työtoimintaan osallistuvia asiakkaita on mukana eri palveluissa ja he ovat ohjautuneet Varikolle monikanavaisesti.

 

Nuorten starttivalmennus

Nuorten Starttivalmennus on tarkoitettu nokialaisille, alle 30-vuotiaille nuorille, joiden työllistyminen tarvitsee edistyäkseen tukea ja ohjausta. Opinnot ovat voineet olla vaarassa keskeytyä tai ne ovat jo jääneet kesken, tai suunta omalle elämälle on muuten auki. Starttivalmennuksen tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta, hyvinvointia sekä työllistymistä. Lisäksi tarkoituksena on opiskelu- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen sekä yksilöllisten koulutus- ja työllistymisprosessien tukeminen ja edistäminen. ​

Starttivalmennusta toteutetaan kaupungin Varikon sisäisen palvelutoiminnan avustavissa tehtävissä seinättömän työpajan toimintaperiaatteen mukaisesti. Näin nuori pääsee tutustumaan matalalla kynnyksellä monipuolisesti erilaisiin työelämän mahdollisuuksiin ja tarkentamaan omia urasuunnitelmiaan. Valmennuksessa on myös mahdollisuus VALO-sertifikaatin mukaiseen työtehtävien opinnollistamiseen ja osatutkintojen suorittamiseen yhteistyössä oppilaitoksien, kuten Tredun kanssa.

Tarjoamme nuorelle tukea yksilöllisesti hänen palvelutarpeensa mukaan. Tuki voi olla esimerkiksi lyhytaikaista ohjausta ja työelämään tutustumista sekä työkokemusmahdollisuuksien tarjoamista. Starttivalmennuksessa on mahdollisuus myös pidempiaikaiseen tukeen ja neuvontaan niin yksilö- kuin ryhmämuotoisessa valmennuksessa. Tarkoitus on yhdessä jäsentää nuoren koulutus- ja työllistymisprosessia sekä etsiä nuorelle sopivia työllistymis- ja koulutusratkaisuja.