Liikunnan toiminta-avustus

Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat tiedustella avustuksia toimintaansa sekä esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämiseen kunnalta, jonka alueella toimivat. Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Avustuksia voivat hakea paikalliset liikuntaseurat.

Toimi näin

Avustuksia haetaan vuosittain erikseen ilmoitettuna ajankohtana Seuraverkon kautta. Avustushakemukset ovat nähtävillä hakuaikana. Avustuksia haetaan vuosittain erikseen ilmoitettuna ajankohtana Seuraverkon kautta. Avustushakemukset ovat nähtävillä hakuaikana. Avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan. Väärien tietojen antamisesta voidaan evätä toiminta-avustus kokonaan. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei huomioida. Mikäli kaupungilla on laskusaatavia avustusta hakevalta yhdistykseltä tai seuralta, kuitataan saatavat ennen toiminta-avustuksen maksamista.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Hakeminen ja hakuohjeet 2019

Toiminta-avustus on haettavana 1.3.-29.3.2019 klo 15 mennessä Seuraverkko -palvelun kautta. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Palveluun pääsee kirjautumaan osoitteessa: www.seuraverkko.fi

Hakemusta tulee lisäksi täydentää pyydetyillä liitteillä. Pakolliset liitteet (toiminta-kertomus, tase, tuloslaskelma ja toiminnantarkastuskertomus v. 2018, säännöt ) voidaan toimittaa vapaa-aikapalveluiden toimistoon myöhemmin, kuitenkin viimeistään 12.4.2019 klo 15:00 mennessä osoitteeseen vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi.