Liikunnan toiminta-avustus

Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen.

Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat tiedustella avustuksia toimintaansa sekä esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämiseen kunnalta, jonka alueella toimivat. Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen.

Nokian kaupungin avustuksia voivat hakea paikalliset nokialaiset liikuntaseurat.

Avustuksia haetaan vuosittain erikseen ilmoitettuna ajankohtana Seuraverkon kautta. Avustushakemukset ovat nähtävillä hakuaikana. Avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan. Väärien tietojen antamisesta voidaan evätä toiminta-avustus kokonaan. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei huomioida. Mikäli kaupungilla on laskusaatavia avustusta hakevalta yhdistykseltä tai seuralta, kuitataan saatavat ennen toiminta-avustuksen maksamista.

Avustuksen hakukäytäntö 

Liikunnan toiminta-avustusta haetaan sähköisesti Seuraverkko-palvelun kautta. Avustuspäätökset valmistellaan vapaa-aikalautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti.

Hakeminen ja hakuohjeet 2018

Toiminta-avustus on haettavana  1.3. – 29.3.2018 klo 15 mennessä Seuraverkko -palvelun kautta. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Palveluun pääsee kirjautumaan osoitteessa: www.seuraverkko.fi

Hakemusta tulee lisäksi täydentää pyydetyillä liitteillä. Pakolliset liitteet ( toiminta-kertomus, tase, tuloslaskelma ja toiminnantarkastuskertomus v. 2017, säännöt ) voidaan toimittaa vapaa-aikapalveluiden toimistoon myöhemmin, kuitenkin viimeistään 13.4.2018 klo 15:00 mennessä osoitteeseen vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi.